ปิดรอยรั่วธุรกิจด้วยการออกแบบระบบการควบคุมภายในที่ดี ตอน 1

การควบคุมภายใน

การควบคุมภายในที่ดี จะช่วยป้องกันและตรวจจับความผิดพลาดในการทำงานได้เร็วขึ้น ยกตัวอย่างเช่น ถ้าวันนี้เงินหายไปจากเก๊ะ แต่เรามีการควบคุมภายในที่ดีตรวจนับเงินเช็กกับบัญชีเป็นประจำทุกวัน เราก็จะสามารถตรวจจับความผิดปกติได้เร็ว 

อ่านเพิ่มเติม

Continue Reading