คำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายเงินเดือน

คำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายเงินเดือน


สำหรับการ “คำนวณ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เงินเดือน” นั้น จะคำนวณแตกต่างจากการจ่ายเงินประเภทอื่น ซึ่งจะคำนวณในลักษณะของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแล้วนำมาเฉลี่ยเป็นรายเดือนอีกครั้งหนึ่ง ไม่ได้มีอัตราหักเป็นเปอร์เซ็นต์เหมือนการจ่ายค่าใช้จ่ายอื่นๆ สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จาก บทความประเภทหัก ณ ที่จ่ายที่พบบ่อย ได้เลย

Continue Reading

หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย คืออะไร

หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย


สวัสดีครับ หลังจากบทความครั้งก่อนมีการพูดถึงประเภทหัก ณ ที่จ่ายที่พบบ่อยไปแล้ว ในบทความผมจึงอยากมาแนะนำเอกสารสำคัญที่ต้องออกทุกครั้งที่มีการหัก ณ ที่จ่ายกันครับ เอกสารนั้นเรียกว่า “ หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย ”


หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย คือเอกสารที่ผู้จ่ายเงินที่มีหน้าที่หัก ณ ที่จ่าย ออกให้ผู้รับเงินเมื่อได้ทำการหักเงินบางส่วนไว้ตามข้อกำหนดของกรมสรรพากร โดยหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่ายนี้ต้องออกให้แก่ผู้รับเงิน 2 ฉบับที่มีข้อความตรงกัน


Continue Reading

ภาษีธุรกิจ EP9: ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตอนจบ

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ตอนจบ)หลังจากที่ได้รู้และเข้าใจหลักการในการหักภาษี ณ ที่จ่ายในสไตล์คนทำธุรกิจเบื้องต้นกันไปในตอนที่แล้ว


ในตอนนี้ เราจะมาอธิบายในกรณีการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายที่แตกต่างกันในแต่ละกรณีให้ดูกันชัด ๆ ไปเลยครับว่า จะต้องหัก หรือไม่หักยังไง เพื่อความเข้าใจที่มากขึ้นครับ

ผู้จ่าย (จ่ายค่าใช้จ่าย)ผู้รับ (มีรายได้และมีหน้าที่ต้องเสียภาษี)
1.บุคคลธรรมดา1.บุคคลธรรมดา
2.บุคคลธรรมดา2.นิติบุคคล
3.นิติบุคคล3.บุคคลธรรมดา
4.นิติบุคคล4.นิติบุคคล

*หมายเหตุ คำว่า “บุคคลธรรมดา” นั้นเราจะหมายถึงคนอย่างเรา ๆ นายหมี นายหมู นายหมา นายมินิ แต่สำหรับนิติบุคคลนั้น จะมีความหมายถึง ห้างหุ้นส่วน และ บริษัท ที่มีการจดทะเบียนนิติบุคคลนะครับสำหรับการจ่ายค่าเช่านี้ ถ้าหากเราแยกเป็น 4 กรณี วิธีดูก็ง่าย ๆ ครับ แค่เปิดตารางเดิมในตอนที่แล้ว


ตารางสรุปภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย – กรมสรรพากร แล้วไล่ดูตามแต่กรณีครับ เรามาเริ่มที่กรณีแรกกันก่อนเลย

  • ผู้จ่ายเป็น บุคคลธรรมดา
  • ผู้รับเป็น บุคคลธรรมดา
  • เงินได้ที่จ่ายคือ ค่าเช่า เงินได้ประเภทที่ 5

ภาพตารางที่ 1

ดูภาพขนาดใหญ่ได้ที่นี่จากตารางแรก เราจะเห็นว่า กรณีที่ผู้รับเป็นบุคคลธรรมดานั้น ผู้จ่ายเงินที่มีหน้าที่ หัก ณ ที่จ่าย มีแค่นิติบุคคลเท่านั้นครับ ดังนั้นก็แปลว่า กรณีที่ผู้จ่ายเป็นบุคคลธรรมดา ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายนั่นเอง ดังนั้นก็ไม่ต้องหักครับ จบข่าวภาพตารางที่ 2

ดูภาพขนาดใหญ่ได้ที่นี่จากตารางอีกตารางหนึ่ง เราจะเห็นว่า กรณีที่ผู้รับเป็นนิติบุคคล (บริษัทหรือห้างหุ้นส่วน) ผู้จ่ายเงินที่มีหน้าที่หัก ณ ที่จ่าย ก็จะเป็นนิติบุคคลเท่านั้น ดังนันแปลว่ากรณีที่บุคคลธรรมดาจ่าย ก็ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายเช่นเดียวกันครับสำหรับตัวอย่างที่ 3 และตัวอย่างที่ 4 นั้น ชัดเจนอยู่แล้วในตารางนะครับ ดังนั้นผมขอรวบรัดสรุปตามนี้เลยครับ


ผู้จ่าย (ค่าใช้จ่าย)ผู้รับ (รายได้)อัตราภาษี ณ ที่จ่าย
1.บุคคลธรรมดา1.บุคคลธรรมดาไม่ต้องหัก
2.บุคคลธรรมดา2.นิติบุคคลไม่ต้องหัก
3.นิติบุคคล3.บุคคลธรรมดา5%
4.นิติบุคคล4.นิติบุคคล5%เห็นไหมครับว่าจริง ๆ แล้วมันง่ายมากเลย เพียงแค่เรารู้เงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง ผู้รับ ผู้จ่าย ประเภทเงินได้ จากตามที่กฎหมายกำหนด เพียงแค่นี้เราก็ต้องรู้แล้วครับว่า เรามีหน้าที่ต้องหัก ณ ที่จ่าย หรือไม่ เท่านั้นเอง


กรณีที่ธุรกิจของเราเป็นผู้ถูกหักภาษีไว้จะต้องทำยังไงบ้าง?ในกรณีที่เราเป็นผู้ถูกหักภาษีไว้บ้าง (ผู้มีเงินได้) ผมมีคำแนะนำให้สั้น ๆ ดังนี้ครับ คือ

  • เก็บหลักฐานการหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้

เพราะเป็นหลักฐานในการยื่นยอดภาษีที่ถูกหักไว้ เพื่อใช้ลดยอดภาษีที่คำนวณได้ หรือใช้ขอคืนกรณีที่ถูกหักไว้เกินกว่าภาษีที่ต้องจ่าย (ถ้าใครสะดวกจะทำสรุปหรือทะเบียนคุมรายละเอียดเอกสาร ภาษีหัก ณ ที่จ่ายนี้ไว้ได้ยิ่งดีเลยครับ)


  • นำรายได้ในส่วนนี้ลงบัญชีบันทึกรายการและเสียภาษีให้ถูกต้อง

เพื่อป้องกันปัญหาในการคำนวณภาษี เพราะว่าข้อมูลนี้ กรมสรรพากรทราบแน่ ๆ ว่าเรามีรายได้ ถ้าหากใครละเลยไม่ยื่น รับรองว่ามีปัญหาแน่นอนครับสุดท้ายแล้ว ผมขอฝากไว้อีกอย่างหนึ่งครับว่าการหัก ณ ที่จ่าย นั้น เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องรู้สำหรับคนทำธุรกิจเพราะถ้าหากเรามัวแต่รอให้นักบัญชีบอก หรือ ต้องคอยสอบถามอยู่เรื่อย ๆ มันก็คงชักช้าไม่ทันการ และอาจจะเสียโอกาสหรือเกิดข้อผิดพลาดในการทำธุรกิจของเราได้เช่นกันครับ ดังนั้นอย่ามองข้ามความสำคัญของเรื่องนี้กันไปนะครับ

Continue Reading

ภาษีธุรกิจ EP8: ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตอนที่ 1

ภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย

อีกหนึ่งเรื่องภาษีที่เกี่ยวข้องกับคนทำธุรกิจในวันนี้ เรามาทำความเข้าใจกับภาษีที่มักจะกลายมาเป็นปัญหาชีวิตโดยไม่ได้ตั้งใจ เพราะไม่รู้ว่าจะต้องทำอะไรยังไงบ้าง นั่นคือ เรื่องของ ภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย นั่นเองครับ

ภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย คือ อะไร ?

ภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย คือ ภาษีประเภทหนึ่งที่กฎหมายกำหนดให้ “ผู้จ่ายเงิน” มีหน้าที่ต้องหักไว้จากเงินได้ก่อนที่จะจ่ายเงินให้แก่ “ผู้รับเงิน” เพื่อนำส่งภาษีให้แก่กรมสรรพากร โดยภาษีที่ถูกหักไว้นั้น จะให้ทางผู้รับถือเป็น “เครดิตภาษี” ในการคำนวณภาษีเงินได้ โดยผู้จ่ายเงินจะต้องมีหลักฐานที่เรียกว่า “หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย” มอบให้ผู้รับเงินไว้เป็นหลักฐานด้วย

Continue Reading