Payment Gateway ตัวช่วยร้านค้าออนไลน์เก็บเงินได้เร็วขึ้นและจัดการบัญชีอัตโนมัติ

Payment Gateway

Payment Gateway เป็นประตูตรงกลางระหว่างลูกค้ากับร้านค้าออนไลน์ ให้ลูกค้ามั่นใจว่าทำธุรกิจอย่างปลอดภัยและสะดวกขึ้น ส่วนแม่ค้าเองก็มั่นใจได้ว่าลูกค้าจ่ายชำระเงินมาจริงๆ แล้วนะ เพราะระบบจะช่วยตรวจสอบข้อมูลการทุจริตให้เราเสียก่อน และกระบวนการทั้งหมดนี้ทำได้ในพริบตา

อ่านเพิ่มเติม

Continue Reading