จัดตั้งบริษัทโดยมีผู้ถือหุ้นต่างชาติ ต้องเตรียมเอกสารและทำบัญชีอย่างไร

บริษัทมีผู้ถือหุ้นต่างชาติ

ขั้นตอนการลงทุนในธุรกิจโดยนักลงทุนต่างชาตินั้นต้องแยกให้ออกว่าเป็นการลงทุนแบบใด ระหว่างถือหุ้นไม่เกิน 50% หรือว่าถือตั้งแต่ 50% ขึ้นไป เพราะหากต่างชาติถือหุ้นส่วนใหญ่ก็จะมีความซับซ้อนในขั้นตอนการจดทะเบียนมากขึ้น และสำหรับบริษัทที่ขอระดมทุนสามารถใช้ FlowAccount ในการบันทึกบัญชีที่เมนูบริหารบัญชี และสามารถติดต่อ FlowAccount เพื่อใช้บริการจดทะเบียนบริษัทออนไลน์ได้เลย

อ่านเพิ่มเติม

Continue Reading