กรรมการบริษัทเดินทางไปดูงานต่างจังหวัด ต่างประเทศ จัดการภาษีอย่างไร

กรรมการบริษัทเดินทางไปดูงาน

บ่อยครั้งที่เจ้าของธุรกิจต้องเดินทางไปทำงานต่างจังหวัด หรือไปศึกษาดูงานต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเหล่านี้สามารถเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีของกิจการได้หรือเปล่า FlowAccount นำประเด็นทางภาษีมาให้ทุกคนทำความเข้าใจ ไปพร้อมๆ กันค่ะ

อ่านเพิ่มเติม

Continue Reading