ภาษีธุรกิจ EP9: ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตอนจบ

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายหลังจากที่ได้รู้และเข้าใจหลักการในการหักภาษี ณ ที่จ่ายในสไตล์คนทำธุรกิจเบื้องต้นกันไปในตอนที่แล้ว


ในตอนนี้ เราจะมาอธิบายในกรณีการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายที่แตกต่างกันในแต่ละกรณีให้ดูกันชัด ๆ ไปเลยครับว่า จะต้องหัก หรือไม่หักยังไง เพื่อความเข้าใจที่มากขึ้นครับ

ผู้จ่าย (จ่ายค่าใช้จ่าย) ผู้รับ (มีรายได้และมีหน้าที่ต้องเสียภาษี)
1.บุคคลธรรมดา 1.บุคคลธรรมดา
2.บุคคลธรรมดา 2.นิติบุคคล
3.นิติบุคคล 3.บุคคลธรรมดา
4.นิติบุคคล 4.นิติบุคคล

*หมายเหตุ คำว่า “บุคคลธรรมดา” นั้นเราจะหมายถึงคนอย่างเรา ๆ นายหมี นายหมู นายหมา นายมินิ แต่สำหรับนิติบุคคลนั้น จะมีความหมายถึง ห้างหุ้นส่วน และ บริษัท ที่มีการจดทะเบียนนิติบุคคลนะครับสำหรับการจ่ายค่าเช่านี้ ถ้าหากเราแยกเป็น 4 กรณี วิธีดูก็ง่าย ๆ ครับ แค่เปิดตารางเดิมในตอนที่แล้ว


ตารางสรุปภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย – กรมสรรพากร แล้วไล่ดูตามแต่กรณีครับ เรามาเริ่มที่กรณีแรกกันก่อนเลย

  • ผู้จ่ายเป็น บุคคลธรรมดา
  • ผู้รับเป็น บุคคลธรรมดา
  • เงินได้ที่จ่ายคือ ค่าเช่า เงินได้ประเภทที่ 5

ภาพตารางที่ 1

ดูภาพขนาดใหญ่ได้ที่นี่จากตารางแรก เราจะเห็นว่า กรณีที่ผู้รับเป็นบุคคลธรรมดานั้น ผู้จ่ายเงินที่มีหน้าที่ หัก ณ ที่จ่าย มีแค่นิติบุคคลเท่านั้นครับ ดังนั้นก็แปลว่า กรณีที่ผู้จ่ายเป็นบุคคลธรรมดา ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายนั่นเอง ดังนั้นก็ไม่ต้องหักครับ จบข่าวภาพตารางที่ 2

ดูภาพขนาดใหญ่ได้ที่นี่จากตารางอีกตารางหนึ่ง เราจะเห็นว่า กรณีที่ผู้รับเป็นนิติบุคคล (บริษัทหรือห้างหุ้นส่วน) ผู้จ่ายเงินที่มีหน้าที่หัก ณ ที่จ่าย ก็จะเป็นนิติบุคคลเท่านั้น ดังนันแปลว่ากรณีที่บุคคลธรรมดาจ่าย ก็ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายเช่นเดียวกันครับสำหรับตัวอย่างที่ 3 และตัวอย่างที่ 4 นั้น ชัดเจนอยู่แล้วในตารางนะครับ ดังนั้นผมขอรวบรัดสรุปตามนี้เลยครับ


ผู้จ่าย (ค่าใช้จ่าย) ผู้รับ (รายได้) อัตราภาษี ณ ที่จ่าย
1.บุคคลธรรมดา 1.บุคคลธรรมดา ไม่ต้องหัก
2.บุคคลธรรมดา 2.นิติบุคคล ไม่ต้องหัก
3.นิติบุคคล 3.บุคคลธรรมดา 5%
4.นิติบุคคล 4.นิติบุคคล 5%เห็นไหมครับว่าจริง ๆ แล้วมันง่ายมากเลย เพียงแค่เรารู้เงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง ผู้รับ ผู้จ่าย ประเภทเงินได้ จากตามที่กฎหมายกำหนด เพียงแค่นี้เราก็ต้องรู้แล้วครับว่า เรามีหน้าที่ต้องหัก ณ ที่จ่าย หรือไม่ เท่านั้นเอง


กรณีที่ธุรกิจของเราเป็นผู้ถูกหักภาษีไว้จะต้องทำยังไงบ้าง?ในกรณีที่เราเป็นผู้ถูกหักภาษีไว้บ้าง (ผู้มีเงินได้) ผมมีคำแนะนำให้สั้น ๆ ดังนี้ครับ คือ

  • เก็บหลักฐานการหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้

เพราะเป็นหลักฐานในการยื่นยอดภาษีที่ถูกหักไว้ เพื่อใช้ลดยอดภาษีที่คำนวณได้ หรือใช้ขอคืนกรณีที่ถูกหักไว้เกินกว่าภาษีที่ต้องจ่าย (ถ้าใครสะดวกจะทำสรุปหรือทะเบียนคุมรายละเอียดเอกสาร ภาษีหัก ณ ที่จ่ายนี้ไว้ได้ยิ่งดีเลยครับ)


  • นำรายได้ในส่วนนี้ลงบัญชีบันทึกรายการและเสียภาษีให้ถูกต้อง

เพื่อป้องกันปัญหาในการคำนวณภาษี เพราะว่าข้อมูลนี้ กรมสรรพากรทราบแน่ ๆ ว่าเรามีรายได้ ถ้าหากใครละเลยไม่ยื่น รับรองว่ามีปัญหาแน่นอนครับสุดท้ายแล้ว ผมขอฝากไว้อีกอย่างหนึ่งครับว่าการหัก ณ ที่จ่าย นั้น เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องรู้สำหรับคนทำธุรกิจเพราะถ้าหากเรามัวแต่รอให้นักบัญชีบอก หรือ ต้องคอยสอบถามอยู่เรื่อย ๆ มันก็คงชักช้าไม่ทันการ และอาจจะเสียโอกาสหรือเกิดข้อผิดพลาดในการทำธุรกิจของเราได้เช่นกันครับ ดังนั้นอย่ามองข้ามความสำคัญของเรื่องนี้กันไปนะครับ

ลองใช้งานFlowAccount ฟรี 30 วันได้ง่ายๆ วันนี้
ลองใช้งานฟรีได้ง่ายๆ วันนี้
สมัครเลย

You may also like