FlowAccount
Download Free Today
ปรับปรุงสต็อกสินค้า

เราสามารถมาปรับยอดสินค้าคงคลังได้ที่เมนูสินค้า ทั้งการนำออกหรือเพิ่มสินค้าเข้าไปแบบง่ายๆ ทำตามขั้นตอนในวิดีโอนี้ได้เลย