FlowAccount
Download Free Today

บริษัท รุ่งนิยา การบัญชี จำกัด

เป็นที่ปรึกษาให้กับลูกค้าที่ต้องการใช้ FlowAccount เป็นเครื่องมือในการทำงาน เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดกับลูกค้าในการนำข้อมูลไปใช้เพื่อการตัดสินใจ ที่รวดเร็ว ครบถ้วน ถูกต้อง

คุณ รุ่งนิยา วงศ์ศรี

"ก้าวไปด้วยกัน มุ่งมั่นพัฒนา มาตราฐานวิชาชีพ"

"ก้าวไปด้วยกัน มุ่งมั่นพัฒนา มาตราฐานวิชาชีพ "

ผู้ก่อตั้ง

คุณ รุ่งนิยา วงศ์ศรี

ความเป็นมาบริษัท

เริ่มจากการรับทำบัญชีในนามบุคคลธรรมดามนปี 2546 ต่อมาได้จดทำการจดตั้งเป็นบริษัท รุ่งนิย การบัญชี จำกัด ในปี 2558 ด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนา สำนักงานได้รับการรับรองจาก DBD ให้เป็นสำนักงานบัญชีคุณภาพ ในปี 2559

ที่อยู่

80/118 ม.3 ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

แนวคิด

โลกเปลี่ยน เราเปลี่ยน ระบบการทำงานที่ดี สะดวก รวดเร็ว เราพร้อมพัฒนา เพื่อลูกค้าของเรา เพราะคุณคือสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับเรา