FlowAccount
Download Free Today

พีแอนด์วี บัญชีและภาษี

ทำบัญชีและภาษี ให้เป็นเรื่องง่ายๆ ผู้ประกอบการที่ไม่มีความรู้ด้านบัญชี ภาษี ก็สามารถเข้าใจได้

คุณ ภูวดล ทองวงษ์

"เพราะเรา ไม่ใช่แค่สำนักงานบัญชี"

"เพราะเรา ไม่ใช่แค่สำนักงานบัญชี "

ผู้ก่อตั้ง

คุณ ภูวดล ทองวงษ์

ความเป็นมาบริษัท

เริ่มจากการดูแล เป็นที่ปรึกษา ด้านบัญชีและภาษี ให้กับ ญาติพี่น้อง และเกิดความเชื่อมั่น มั่นใจใน สำนักงานฯ จึงมีการเชิญชวน คนรู้จักให้มา ใช้บริการกับสำนักงาน จึงเริ่มเติบโต มาเรื่อย จากก้าวที่เล็กๆ แต่มั่นคง

ที่อยู่

24/238 หมู่บ้านมโนรมย์ 5 แขวงวสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

แนวคิด

ดูแลลูกค้า เหมือนครอบครัว เพราะลูกค้าคือบุคคลสำคัญของเรา