FlowAccount
Download Free Today

บริษัท เฟรนด์ แอคเคาท์ติ้ง จำกัด

มอบคุณค่าให้ได้มากกว่าคำว่า "งานบัญชี" โดยให้ความสำคัญเรื่องการให้บริการ และการให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์แก่ลูกค้า รวมถึงมุ่งเน้นการทำงานที่ Smart และ Efficiency ให้ก้าวทันโลกปัจจุบัน

คุณพชร เพชรเจริญ คุณอารีรัตน์ กติกา และคุณณิชารีย์ กติกา

"Friend for you Business, Friend Accounting"

"Friend for you Business, Friend Accounting "

ผู้ก่อตั้ง

คุณพชร เพชรเจริญ คุณอารีรัตน์ กติกา และคุณณิชารีย์ กติกา

ความเป็นมาบริษัท

บริษัทฯได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่ 5 มกราคม 2022 โดยสืบทอดเจตนารมทักษะ และความเชี่ยวชาญจาก เชียงใหม่การบัญชีธุรกิจและกฎหมาย การันตรีโดยประสบการณ์กว่า 40 ปี โดยคุณอารีรัตน์ กติกา ทำให้เฟรนด์แอคเคาท์ติ้งพร้อมด้วยทักษะ สืบทอดความเก๋า-ที่ไม่เก่า และมุ่งเน้นเป็นสำนักงานบัญชีที่พร้อมให้บริการลูกค้าด้วยความมืออาชีพและทันสมัย

ที่อยู่

เลขที่ 201/23 หมู่ที่ 5 ถนนเชียงใหม่-พร้าว ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000

แนวคิด

เรามุ่งมั่นที่ดูแลงานให้ลูกค้าเหมือนเพื่อนดูแลเพื่อน ด้วยความเอาใจใส่และความเป็นห่วง โดยยังอ้างอิงตามกรอบกฎหมายทางด้านบัญชีและภาษีเป็นหลักการ เพื่อให้เพื่อนๆที่น่ารักของเรา ก้าวและเติบโตไปอย่างมั่นคงในโลกการทำธุรกิจ