FlowAccount
Download Free Today

บริษัท ดับเบิล โอ การบัญชี จำกัด

เติบโตไปพร้อมกับธุรกิจของลูกค้า โดยใช้เทคโนโลยีเป็นตัวช่วย

คุณโย นฤมล เลิศสถิตย์พงษ์

"ทำงานโดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้า ภายใต้มาตรฐานบัญชีและภาษีที่ถูกต้อง"

"ทำงานโดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้า ภายใต้มาตรฐานบัญชีและภาษีที่ถูกต้อง "

ผู้ก่อตั้ง

คุณโย นฤมล เลิศสถิตย์พงษ์

ความเป็นมาบริษัท

เริ่มต้นจากการให้บริการสอบบัญชีเป็นหลัก จนมีคนรู้จักมากขึ้น จึงเริ่มขยายออกมารับทำบัญชีพร้อมกับวางแผนภาษี เพื่อให้ผู้ประกอบการได้ใช้ประโยชน์จากงบการเงินมากกว่าแค่ส่งงบการเงินให้กับหน่วยงานราชการเท่านั้น

ที่อยู่

47 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

แนวคิด

ทำงานเสมือนเป็นทีมงานหนึ่งในออฟฟิศลูกค้าที่มุ่งประโยชน์ให้ลูกค้า ภายใต้มาตรฐานบัญชีภาษี