FlowAccount
Download Free Today

บริษัท ซี แอล ไอ เอ็กซ์ แอคเค้าน์ติ้ง จำกัด

เป็นสำนักงานบัญชีที่มีคุณภาพที่ลูกค้าไว้วางใจ

คุณ ศุภศักดิ์ พิลาวัลย์

"Partner of your success"

"Partner of your success "

ผู้ก่อตั้ง

คุณ ศุภศักดิ์ พิลาวัลย์

ความเป็นมาบริษัท

จากประสบการณ์การทำงานด้านการตรวจสอบบัญชีมากว่า 20 ปี และงานด้านบัญชีอีก 10 ปี และเล็งเห็นโอกาสทางด้านการทำงานบัญชีบนแพลตฟอร์มออนไลน์ซึ่งสามารถตอบโจทย์การทำงานของตัวเองและลูกค้าในยุคปัจจุบันได้ จึงอยากเปิดสำนักงานที่เน้นการให้บริการกับลูกค้าโดยคำนึงถึงคุณภาพหลัก

ที่อยู่

กรุงเทพมหานคร

แนวคิด

คุณภาพในการให้บริการแก่ลูกค้าสำคัญเป็นอันดับหนึ่ง