FlowAccount
Download Free Today

บริษัท บ้านบัญชี (2000) จำกัด

ลูกค้าทุกรายสามารถใช้งานโปรแกรมบัญชีเพื่อจัดการธุรกิจของตนเองได้ควบคู่กับการทำงานร่วมับสำนักงานบัญชี

คุณ พิมพ์รภัส ธนกิจพันธ์สกุล

"บริการครบวงจร พร้อมก้าวเดินไปร่วมกัน เพื่อมุ่งมั่นสร้างความสำเร็จในธุรกิจ"

"บริการครบวงจร พร้อมก้าวเดินไปร่วมกัน เพื่อมุ่งมั่นสร้างความสำเร็จในธุรกิจ "

ผู้ก่อตั้ง

คุณ พิมพ์รภัส ธนกิจพันธ์สกุล

ความเป็นมาบริษัท

ด้วยประสบการณ์ทำงานมากกว่า 20 ปี ผ่านการทำบัญชีให้กับธุรกิจหลายหลายประเภท เราได้พัฒนาระบบการทำงาน สร้างเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพของทีมงาน เพื่อมุ่งมั่นให้บริการแบบครบวงจรและมืออาชีพ

ที่อยู่

199/129 หมู่ที่ 3 แสนสิริ ทาวน์ อเวนิว สองแคว ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000

แนวคิด

ลูกค้าทุกราย สามารถสร้างเอกสารทางบัญชีได้ถูกต้อง และทำงานร่วมกับสำนักงานบัญชีได้สะดวก รวดเร็ว โดยข้อมูลที่ได้จากการบันทึกบัญชี ต้องมีความรวดเร็ว สามารถใช้เป็นตัวช่วยการวางแผนธุรกิจของผู้ประกอบการในอนาคต