FlowAccount
Download Free Today

บริษัท อรรถการบัญชี จำกัด

ช่วยเหลือด้านบัญชีกับ SME และช่วยเหลือผู้ประกอบการทุกราย

คุณ รุ่ง รุ่งอรุณ อรรถโกมล

"เราจะอยู่เคียงข้างและเติบโตไปพร้อมกับบริษัทของคุณ"

"เราจะอยู่เคียงข้างและเติบโตไปพร้อมกับบริษัทของคุณ "

ผู้ก่อตั้ง

คุณ รุ่ง รุ่งอรุณ อรรถโกมล

ความเป็นมาบริษัท

สำนักงานอรรถการบัญชี เติบโตมาจากสำนักงานบัญชีน้องใหม่ของจังหวัดพิษณุโลก วันแรกมีแค่เรา เพียงคนเดียว จนเติบโตมาจนถึงปัจจุบัน ปัจจุบันเรามีลูกค้ามากกว่า 250 ราย และหวังว่าจะเติบโตเพิ่มมากขึ้นในทุกๆปี

ที่อยู่

602/64 ถนนพระองค์ขาว ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

แนวคิด

เราใช้แนวคิดบริษัทของคุณ คือบริษัทของเรา เราพร้อมจะดูแลบริษัทของคุณเสมือนเป็นบริษัทของเรา เพราะฉะนั้นคุณสามารถมั่นใจได้ว่าเราจะไม่ทิ้งคุณอย่างแน่นอน เรามีการวางแผนจัดการบริษัทของคุณในอนาคต และคอยเสนอแนวคิดช่วยแก้ไขปัญหาบริษัทของคุณ