รายจ่ายร้านอาหารมีอะไรบ้าง และจะจัดการบัญชีอย่างไร

รายจ่ายร้านอาหาร

รายจ่ายร้านอาหาร ส่วนใหญ่แล้วแบ่งได้เป็น 6 ประเภท ค่าวัตถุดิบ การตลาด ขนส่ง ค่าแรง ค่าเช่า และของเสีย การทำความเข้าใจรายจ่ายร้านอาหารของตัวเองให้ได้มากที่สุด จะช่วยให้เราวางแผนจัดการรายจ่ายได้ดีขึ้น และที่สำคัญมันอาจช่วยให้ร้านเรามีกำไรเหนือคู่แข่งได้ง่ายขึ้นด้วย

อ่านเพิ่มเติม

Continue Reading