Upskill UX สถาบันสอน UX/UI ที่เปลี่ยนงานบัญชีและเงินเดือนให้ทำออนไลน์ได้ 100%

Upskill_UX_สถาบันสอน_UX_UI_ที่เปลี่ยนงานบัญชีและเงินเดือนให้ทำออนไลน์ได้_100%

คุณชิป - กฤตย์ ใจน้อย กรรมการผู้จัดการ บริษัท อัพสกิลยูเอกซ์ จำกัด เลือกใช้ตัวช่วยบริหารธุรกิจอย่าง FlowPayroll มาลดขั้นตอนการจ่ายเงินเดือน และใช้ AutoKey ลดเวลาในการออกเอกสาร เปลี่ยนจากระบบแมนวล ให้ง่ายมากยิ่งขึ้น

อ่านเพิ่มเติม

Continue Reading