Saturday School วางระบบบัญชีมูลนิธิ ให้มั่นคง เพื่อเปิดพื้นที่การศึกษาได้เต็มศักยภาพ

ระบบบัญชีมูลนิธิ โรงเรียนวันเสาร์

คุณยีราฟ - สรวิศ ไพบูลย์รัตนากร ผู้ก่อตั้ง Saturday School มูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์ อดีตโปรแกรมเมอร์ ผู้อยากเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาไทย ร่วมแบ่งปันประสบการณ์วาง ระบบบัญชีมูลนิธิ โดยใช้ FlowAccount ช่วยบริหารรายได้จากการระดมทุน บันทึกรายจ่ายในการจัดกิจกรรม รวมถึงดูภาพรวมของงบประมาณให้เป็นไปอย่างโปร่งใส

อ่านเพิ่มเติม

Continue Reading