บันทึกข้อตกลงทางวิชาการ (MOU) นำ FlowAccount ให้นักศึกษา ม.เกษตร ได้เรียนฟรี

FlowAccount ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

FlowAccount ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ในการพัฒนาหลักสูตรการสอนคณะบริหารธุรกิจ โดยมีคุณกฤษฎา ชุตินธร ผู้ร่วมก่อตั้ง FlowAccount คุณธนัย นพคุณ Course Director of FlowAccount และทีมงาน พร้อมด้วย ผศ.ดร.นุชนาถ มั่งคั่ง รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน รศ.ดร.ศศิวิมล มีอำพล คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์รัตน์ วุฒิจินดานนท์ หัวหน้าภาควิชาบัญชี และตัวแทนคณาจารย์มหาวิทยาลัย ร่วมลงนาม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อ่านเพิ่มเติม

Continue Reading