เบื้องลึกกฎหมาย E-Service การให้บริการในต่างประเทศ เช่น Youtube Meta Netflix

กฎหมาย E-Service

วันนี้ FlowAccount จะช่วยทุกคนไขข้อข้องใจ เล่าถึงเบื้องลึกเบื้องหลัง ที่มาที่ไปของกฎหมาย E-service ตัวนี้ และผลกระทบกับธุรกิจที่ใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์จากแพลตฟอร์มต่างๆ ในต่างประเทศกันค่ะ

อ่านเพิ่มเติม

Continue Reading