FlowAccount
ดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้

อัปเกรดแพ็กเกจ

เพื่อการใช้งานฟังก์ชั่นที่มากขึ้น ผู้ใช้งานสามารถปรับเปลี่ยนแพ็กเกจ รวมถึงชำระเงินด้วยตัวเองในระบบ FlowAccount ซึ่งระบบจะคำนวณค่าบริการจากอัตราบริการแพ็กเกจเดิม และจำนวนวันคงเหลือให้ สามารถดำเนินการได้ตามวิดีโอตัวอย่างนี้