FlowAccount
ดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้

ตั้งค่าหัวเอกสาร

หลายคนที่เริ่มทำธุรกิจมักไม่แน่ใจว่าออกหัวเอกสารได้ครบตามการใช้งานในธุรกิจของตัวเองหรือไม่

FlowAccount จึงขอแนะนำวิธีการตั้งค่าหัวเอกสารตามแต่ละประเภทธุรกิจ เพียงเข้ามาที่เมนูตั้งค่าเลขรันและเลือกหัวเอกสารที่จำเป็นต้องใช้ การทำเอกสารและบัญชีก็จะง่าย ราบรื่น และตอบโจทย์ธุรกิจมากยิ่งขึ้น