FlowAccount
ดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้

ใส่ข้อความหมายเหตุในเอกสาร

เอกสารของ FlowAccount สามารถใส่ข้อความหมายเหตุเพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็น ชี้แจงรายละเอียดการซื้อขายสินค้า หรือการใส่ข้อความขอบคุณ ยกตัวอย่างเช่น "ระยะเวลาเครดิต 30 วัน", "สินค้าไม่สามารถเปลี่ยนคืนได้", "หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ติดต่อพนักงานขายได้ที่เบอร์ 02-026-8989" หรือ "ขอบคุณที่ใช้บริการ" สามารถดูวิธีการเพิ่มข้อความหมายเหตุได้ในวิดีโอนี้