FlowAccount
ดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้

บริษัท อุลตร้า แอคเคาน์ติ้ง จำกัด

ให้บริการลูกค้าได้ทั่วประเทศ

คุณ ณัฐนีย์ รวิสานนท์

"เต็มที่กับงาน บริการลูกค้า ในราคาที่เหมาะสม"

"เต็มที่กับงาน บริการลูกค้า ในราคาที่เหมาะสม "

ผู้ก่อตั้ง

คุณ ณัฐนีย์ รวิสานนท์

ความเป็นมาบริษัท

เริ่มจากเจ้าของกิจการ มีประสบการณ์การทำงานทั้งด้านบัญชี ตรวจสอบบัญชี และการวางระบบการควบคุมภายใน จึงมีแนวคิดอยากให้สำนักงานบัญชีเป็นได้มากกว่าแค่การทำบัญชี ตามที่กฎหมายกำหนดให้ทำ แต่อยากให้ธุรกิจได้ทำบัญชีเพื่อให้ทราบฐานะแท้จริงทางธุรกิจและนำไปวิเคราะห์ทางการเงินต่อ

ที่อยู่

148/14 หมู่ที่ 6 ถนนชัยภูมิ-บ้านเขว้า ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

แนวคิด

ให้การทำบัญชี เป็นได้มากกว่าที่กฎหมายกำหนดให้ทำ แต่ลูกค้าสามารถใช้ข้อมูลทางบัญชีเพื่อวิเคราะห์ทางการเงินได้ด้วย