FlowAccount
ดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้

บริษัท เทพบิซ จำกัด

ช่วยให้เพื่อนผู้ประกอบการ ทำธุรกิจมีกำไร ประหยัดภาษี

คุณอ๊อฟ ธนเทพ ชมสูงเนิน

"ทำบัญชีออนไลน์ ทำให้ธุรกิจทราบผลการดำเนินงานทันที
ทำบัญชีชุดเดียว ได้ลดภาษี ไม่เสียเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม"

"ทำบัญชีออนไลน์ ทำให้ธุรกิจทราบผลการดำเนินงานทันที ทำบัญชีชุดเดียว ได้ลดภาษี ไม่เสียเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม "

ผู้ก่อตั้ง

คุณอ๊อฟ ธนเทพ ชมสูงเนิน

ความเป็นมาบริษัท

จดทะเบียน 17 สิงหาคม 2561 ทีมงามมืออาชีพ 5 ท่าน

ที่อยู่

15/393 หมู่ที่ 6 ตำบลนาดี อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

แนวคิด

ทำบัญชีให้มีกำไร ใช้นวัตกรรมทำธุรกิจ เป็นเพื่อนผู้ประกอบการ