FlowAccount
ดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้

บริษัท เอเจ โสรญา การบัญชี และ กฎหมาย จำกัด

วางแผนให้ผู้ประกอบการและสำนักงานบัญชีทำงานร่วมกันง่ายขึ้นโดยผ่านระบบ "บัญชี Digital" โดยทีมงานทุกคนได้รับการยอมรับในความเชี่ยวชาญการใช้โปรแกรม FlowAccount

คุณ โสรญา ขยันการ

"เน้นทำงานร่วมกับลูกค้าผ่าน Online
และให้คำปรึกษาที่เป็นประโยชน์แก่ลูกค้า บนจริยธรรมที่ดี"

"เน้นทำงานร่วมกับลูกค้าผ่าน Online และให้คำปรึกษาที่เป็นประโยชน์แก่ลูกค้า บนจริยธรรมที่ดี "

ผู้ก่อตั้ง

คุณ โสรญา ขยันการ

ความเป็นมาบริษัท

ได้เริ่มก่อตั้งสำนักงานบัญชีเมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2559 เริ่มจากอยากสร้างธุรกิจเป็นของตนเอง เพื่อดูแลลูกค้าที่เห็นความสำคัญของบัญชีและภาษีและอยากให้ข้อมูลบัญชีและภาษีแก่ผู้ประกอบการที่สามารถเข้าใจมากขึ้น

ที่อยู่

478 ม.2 ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่ 81180

แนวคิด

พยายามปรับการทำงานของสำนักงานบัญชีให้สอดคล้องกับกิจการของลูกค้าโดยอยู่บนพื้นฐานความถูกต้อง