FlowAccount
ดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้

บริษัท พีพีเอส คอนซัลท์ แอนด์ แอคเคาน์ติ้ง จำกัด

เราเน้นคุณภาพของงานบริการการทำบัญชีและตรวจสอบบัญชีให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่กรมสรรพากร ตามประมวลรัษฎากร และกฎหมายแรงงาน มีความถูกต้อง ตรงเวลา และลดค่าเบี้ยปรับต่างๆ ที่ไม่จำเป็น​

คุณพลอยนภัส  เดชบำรุง

"สอน แนะนำ และให้คำปรึกษา
เพื่อผู้ประกอบจะได้เข้าใจบัญชีและภาษีอากรที่เกี่ยวของกับองค์กรได้อย่างถูกต้อง"

"สอน แนะนำ และให้คำปรึกษา เพื่อผู้ประกอบจะได้เข้าใจบัญชีและภาษีอากรที่เกี่ยวของกับองค์กรได้อย่างถูกต้อง "

ผู้ก่อตั้ง

คุณพลอยนภัส เดชบำรุง

ความเป็นมาบริษัท

ทีมงานของเราเป็นทีมงานมืออาชีพ มีประสบการณ์สูง ผ่านการบริหารบริษัทชั้นนำในประเทศไทย มีการพัฒนาความรู้ด้านบัญชีและด้านอื่นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เราจะคอยช่วยดูแลกิจการของลูกค้า และพร้อมให้คำแนะนำที่ดีเพื่อหาแนวทางแก้ไขพร้อมหาทางออกสำหรับปัญหาของลูกค้าของเราทุกกรณี เรายึดการทำงานตามนโยบายขององค์กรโดย​ S Specific มีความชำนาญ จำเพาะ เจาะจง M Measurable การทำงานที่สามารถวัดได้​ A Action-oriented เน้นแนวทางการปฏิบัติ R Realistic สามารถปฏิบัติได้จริง​ T Time-bound มีกรอบเวลาชัดเจน

ที่อยู่

เลขที่ 101/216 หมู่ 4 ต.ไทรม้า อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

แนวคิด

เรายึดการทำงานตามนโยบายขององค์กรโดย​ S Specific มีความชำนาญ จำเพาะ เจาะจง M Measurable การทำงานที่สามารถวัดได้​ A Action-oriented เน้นแนวทางการปฏิบัติ R Realistic สามารถปฏิบัติได้จริง​ T Time-bound มีกรอบเวลาชัดเจน