FlowAccount
ดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้

บริษัท เอ็นพี แอคเคาน์ติ้ง แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด

ให้บริการลูกค้าครบวงจร เราพร้อมเติบโตไปพร้อมกับคุณ

คุณ นิศาภัทร์ พรมลา

"ความสำเร็จของคุณคือสิ่งที่เราให้ความสำคัญ
และเรามุ่งมั่นที่จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จ"

"ความสำเร็จของคุณคือสิ่งที่เราให้ความสำคัญ และเรามุ่งมั่นที่จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จ "

ผู้ก่อตั้ง

คุณ นิศาภัทร์ พรมลา

ความเป็นมาบริษัท

ด้วยประสบการณ์ ทางด้านบัญชีมากกว่า 10 ปี เรา ได้ให้บริการลูกค้ามาหลากหลายธุรกิจ

ที่อยู่

3336 อาคารวิวัฒน์ชัย ชั้น 2 ห้อง 207 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

แนวคิด

เรายึดมาตรฐานการบริการ โดยคำนึงถึงความต้องการของลูกค้า และความถูกต้อง เพื่อให้สอดคล้องกับหลักกฎหมายและหลักการด้านบัญชี โดยมุ่งเน้นการพัฒนาระบบให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น