FlowAccount
ดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้

บริษัท ซี.เค.เอซ การบัญชี จำกัด

ให้ผู้ประกอบการเห็นถึงความสำคัญของการทำบัญชี และนำตัวเลขในงบการเงินไปใช้วิเคราะห์ข้อมูล วางแผนกลยุทธ์ธุรกิจ เพื่อสร้างมาตรฐาน ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของระบบข้อมูลทางการบัญชีและการเงิน ตลอดการควบคุมภายในให้โปร่งใส ตรวจสอบได้

คุณท็อป ชวโชติ ชูศรี

"การทำงานในที่มืดที่ไม่เห็นจุดหมาย ก็เปรียบเสมือนกับการทำธุรกิจแบบไม่เห็นอนาคต
สำนักงานบัญชีของเราก็เปรียบเสมือนไฟฉายที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการมองเห็นเส้นทางและอนาคต
และลดความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ"

"การทำงานในที่มืดที่ไม่เห็นจุดหมาย ก็เปรียบเสมือนกับการทำธุรกิจแบบไม่เห็นอนาคต สำนักงานบัญชีของเราก็เปรียบเสมือนไฟฉายที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการมองเห็นเส้นทางและอนาคต และลดความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ"

ผู้ก่อตั้ง

คุณท็อป ชวโชติ ชูศรี

ความเป็นมาบริษัท

เมื่อก่อนผู้ก่อตั้งทำงานในสายตรวจสอบบัญชีที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์และบริษัทที่มีขนาดใหญ่ และได้เล็งเห็นว่าพนักงานบัญชีในหลายๆบริษัทขาดการวิเคราะห์ข้อมูลให้กับทางผู้ประกอบการได้รับทราบทำให้ข้อมูลที่สำคัญผู้ประกอบการไม่ได้รับหรืออาจได้รับช้าเกินไป และพลาดโอกาสในการทำธุรกิจในหลายๆเรื่อง ทางผู้ก่อตั้งจึงเล็งเห็นโอกาสตัวนี้และได้ก่อตั้งบริษัทเมื่อปี 2563 โดยลูกค้าที่ทำบัญชีกับเราจะได้รับการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน และงบการเงินรายเดือน เพื่อนำไปใช้ในการตัดสินใจในการวางแผนธุรกิจแบบเดือน ต่อเดือน

ที่อยู่

89 ชั้น 2 หมู่ 10 อาคารมิสเตอร์ ดี.ไอ.วาย สาขาตลาดเจ้าพระยา ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140

แนวคิด

ดูแลลูกค้าแบบเพื่อนสนิท เพราะเพื่อนสนิท จะโกรธเราไม่นานและพร้อมจะให้ความร่วมมือกับเราเสมอ