FlowAccount
ดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้

บริษัท อัลเทอร์เนแท็กส์ จำกัด

สำนักงานบัญชีชั้นนำ โดยมีเป้าหมายว่า "นึกถึงบัญชี Digital นึกถึง Alternatax" ทีมงานทุกคนได้รับการยอมรับในความสามารถ เราเชี่ยวชาญการใช้ FlowAccount

คุณอาร์ท ธีร์ธวัช ลิขิตกิจวรกุล

"เราเป็นสำนักงานบัญชีที่เน้นการทำงานร่วมกับลูกค้า
ผ่านระบบ Online โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพทีมงาน
การให้บริการแบบครบวงจร บนจริยธรรมที่ดี"

"เราเป็นสำนักงานบัญชีที่เน้นการทำงานร่วมกับลูกค้า ผ่านระบบ Online โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพทีมงาน การให้บริการแบบครบวงจร บนจริยธรรมที่ดี"

ผู้ก่อตั้ง

คุณอาร์ท ธีร์ธวัช ลิขิตกิจวรกุล

ความเป็นมาบริษัท

ได้ก่อตั้งสำนักงานบัญชี อัลเทอร์นแท็กส์เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 2558 โดยผู้ก่อตั้งจำนวน 3 คน เริ่มจากการอยากสร้างธุรกิจเป็นของตัวเอง โดยคิดว่าพร้อมด้วยประสบการณ์ ความรู้ ทักษะ และกระบวนการคิด อยากสร้างสำนักงานบัญชีเพื่อดูแลลูกค้าที่เห็นความสำคัญของบัญชีและภาษี และอยากสื่อสารบัญชีและภาษีให้เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ง่าย

ที่อยู่

มีสำนักงานใหญ่แห่งเดียว เขตจตุจักร พร้อมพนักงานมืออาชีพ 11 คน

แนวคิด

พยายามคิดเผื่อลูกค้า มองในมุมลูกค้าว่าสิ่งที่เป็นอยู่จะส่งผลอย่างไรบ้างในอนาคต ต้องทำอะไรต่อ ปรับการทำงานของ สำนักงานบัญชีให้สอดคล้องกับของลูกค้โดยที่ยังอยู่นพื้นฐานความถูกต้องและเราเน้นการติดตามข้อมูลลูกค้า อย่างต่อเนื่องใกล้ชิดเพื่อรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ของลูกค้า