แนะนำการใช้แอป FlowAccount

เมนู App New Flowaccount ▶


เมนูขาย
ใช้สำหรับออกเอกสารขายทางธุรกิจ กดเลือกเอกสารที่ต้องการ ระบบจะแสดงรายการเอกสารทั้งหมด ที่เคยออกในระบบ และสามารถสร้างเอกสารใหม่ได้ที่เมนูนี้


เมนูสินค้า
ใช้สำหรับสร้างรายการสินค้า แก้ไข ดูข้อมูลสินค้า ยอดคงเหลือของสินค้า ที่ใช้ในกิจการได้ที่เมนูนี้


เมนูสมุดรายชื่อ
ใช้สำหรับสร้างรายชื่อ เก็บข้อมูล ดูข้อมูล จัดการข้อมูล ของลูกค้า และ ผู้จำหน่าย ของธุรกิจคุณลูกค้าได้ที่เมนูนี้


เมนูการตั้งค่า
– แสดงชื่อบริษัทที่เรากำลังใช้งาน
– Package ที่บริษัทเราใช้งานอยู่
– สามารถสลับเปลี่ยน ภาษา ไทย และ อังกฤษ ได้ที่หน้านี้
– บอกเวอร์ชั่นของ App New FlowAccount ที่ใช้งานอยู่ ณ ปัจจุบัน
– ออกจากระบบระบบ


เมนูติดต่อทีมงาน
ถ้าคุณลูกค้าติดขัดปัญหาการใช้งาน หรือต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งาน App New FlowAccount คุณลูกค้าสามารถสอบถามทีมงาน Support ได้ทางช่องทางแชท เลือกหัวข้อที่ต้องการสอบถามข้อมูล และส่งข้อความได้เลย

Updated on June 22, 2021

Was this article helpful?

Related Articles