1. Home
  2. การใช้งานแอปมือถือ FlowAccount - Andriod
  3. สมัครใช้งานแอป FlowAccount สำหรับมือถือ Android

สมัครใช้งานแอป FlowAccount สำหรับมือถือ Android

ดูวิธีสมัครใช้งานแอป FlowAccount

1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น FlowAccount ใน Google Play แล้วเปิดแอปพลิเคชั่นขึ้น กดปุ่มสมัครใช้งานฟรี

กดปุ่มสมัครใช้งานฟรี

2. จากนั้นระบบจะแสดงหน้าให้เราเลือกสมัครใช้งานได้ 3 รูปแบบ

  • สมัครด้วย Email 
  • สมัครด้วย Facebook
  • สมัครด้วย Google Account
เลือกสมัครใช้งานได้ 3 รูปแบบ

3. ใส่รายละเอียดเพิ่มเริ่มต้นใช้งาน ประกอบด้วย 

  • ชื่อ – นามสกุล 
  • เบอร์ติดต่อ 
  • เลือกตำแหน่งผู้ใช้งาน
  • ชื่อธุรกิจ และเบอร์ติดต่อ

หลังจากกรอกครบแล้ว กดปุ่มเริ่มต้นการใช้งาน

กดปุ่มสมัครใช้งาน

จากนั้นเริ่มต้นใช้งานได้เลย ถ้าต้องการใส่ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทเพิ่มเติม สามารถกดตั้งค่าธุรกิจที่ปุ่มสีฟ้าด้านล่างได้เลย

กดปุ่ม ตั้งค่าธุรกิจ

Updated on November 4, 2021

Was this article helpful?

Related Articles