1. Home
  2. การใช้งานแอปมือถือ FlowAccount - iOS
  3. สมัครใช้งานแอป FlowAccount สำหรับมือถือ iOS

สมัครใช้งานแอป FlowAccount สำหรับมือถือ iOS

1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น FlowAccount ใน App Store แล้วเปิดแอปพลิเคชั่น กดปุ่มสมัครใช้งานฟรี

กดปุ่มสมัครใช้งานฟรี

2. จากนั้นระบบจะแสดงหน้าให้เราสมัครใช้งานได้  3 รูปแบบ

  • สมัครด้วย Email 
  • สมัครด้วย Facebook
  • สมัครด้วย Google Account
เลือกวิธีสมัครใช้งาน

3. ใส่รายละเอียดเพื่อเริ่มต้นใช้งาน ประกอบด้วย

  • ชื่อ – นามสกุล 
  • เบอร์ติดต่อ 
  • เลือกตำแหน่งผู้ใช้งาน
  • ชื่อธุรกิจ และเบอร์ติดต่อ
ข้อมูลผู้สมัครใช้งาน

หลังจากกรอกครบแล้ว กดปุ่มเริ่มต้นการใช้งาน

4. จากนั้นเริ่มต้นใช้งานได้เลย ถ้าต้องการใส่ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทเพิ่มเติม สามารถกดตั้งค่าธุรกิจที่ปุ่มสีฟ้าด้านล่างได้เลย

ตั้งค่าธุรกิจ
Updated on November 28, 2023

Was this article helpful?

Related Articles