สร้างใบลดหนี้แยก

หากเปิดใบเสร็จรับเงินแล้ว หรือใช้งานใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงินในเมนูขายเงินสด ระบบจะมองว่าจบขั้นตอนการทำงานแล้วเนื่องจากมีการรับเงินไปแล้ว จึงไม่สามารถสร้างเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ แต่สามารถสร้างใบลดหนี้แยกได้ดังนี้

  1. เข้าที่เมนูใบลดหนี้ > สร้างใบลดหนี้แยก
สร้างใบลดหนี้แยก

2. กรอกรายละเอียดชื่อลูกค้า เลขที่เอกสารอ้างอิง ชื่อสินค้า ราคาที่ต้องการลดได้เลย

กรอกรายละเอียดชื่อลูกค้า

3. เมื่อต้องการนำไปวางบิลรวม หรือใบเสร็จรวม เพื่อเรียกเก็บเงิน ให้คลิกที่สถานะรอดำเนินการของใบลดหนี้ แล้วสร้างเอกสารต่อได้เลย

คลิกที่สถานะรอดำเนินการของใบลดหนี้
Updated on April 16, 2021

Was this article helpful?

Related Articles