1. Home
 2. การใช้งานระบบบัญชี FlowAccount
 3. การสร้างสินค้าหลายหน่วยนับ

การสร้างสินค้าหลายหน่วยนับ

เนื่องจากต้องใช้หน่วยนับมากกว่า 1 หน่วยนับ เช่น การซื้อสินค้าซื้อเป็นหน่วย “ลัง” แต่ขายเป็น “ชิ้น” และ “โหล” สามารถตั้งค่าเป็นสินค้านับสต็อกหลายหน่วยนับได้ซึ่งผู้ใช้งานในแพ็กเกจ Pro และ Pro Business จะสามารถใช้งานฟังก์ชั่นนี้ได้กับสินค้าประเภท “นับสต็อก”

ฟังก์ชั่นนี้จะช่วยให้คุณ

 • ลดจำนวนรายการสินค้าที่คุณต้องดูแลและจัดการ 
 • แปลงปริมาณที่ซื้อเป็นปริมาณสต็อกที่ใช้ติดตาม และกำหนดปริมาณที่ขายได้ตามที่ต้องการพร้อมตัดสต็อกตามหน่วยหลักให้โดยอัตโนมัติ

ฟังก์ชั่นสินค้าหลายหน่วยนับเหมาะกับกิจการ

 • ร้านโชห่วย ธุรกิจซื้อมาขายไป ขายของสด
 • ธุรกิจค้าส่ง ค้าปลีก

วิธีสร้างสินค้าหลายหน่วยนับในโปรแกรมบัญชี FlowAccount

สินค้านับสต็อก
 1. เลือกประเภทสินค้าเป็น “สินค้านับสต็อก”
 2. กำหนดหน่วยสินค้าหลัก (ไม่สามารถเป็นค่าว่างได้) เราแนะนำให้คุณตั้งหน่วยหลักเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดที่คุณใช้ติดตามสต็อก
 3. ใส่ข้อมูลขาย และ ซื้อ ของหน่วยสินค้าหลัก ตามข้อมูลสินค้าของคุณ
 4. เปิด toggle “เพิ่มหน่วยสินค้า” 
 5. กำหนดหน่วยสินค้าอื่น ที่ใช้ในการขาย หรือ การซื้อ และใส่ค่าของหน่วยนั้นๆ ที่เทียบเท่ากับหน่วยหลัก (อัตราส่วนในการแปลงหน่วย หรือ Conversion ratio)
หลายหน่วยนับ

เช่น ธุรกิจร้านขายของชำ มีการซื้อเลย์เป็นลัง แต่ขายเป็นถุง แพ็ค และโหล
ในตัวอย่างนี้สามารถกำหนดสินค้าในหน่วยต่อไปนี้

หน่วยหลัก = ถุง (เป็นหน่วยที่ใช้ในการติดตามสต็อก)
หน่วยสำหรับการขายและซื้อ = แพ็ค (6 ถุง)
หน่วยสำหรับการขายและซื้อ = โหล (12 ถุง)
หน่วยสำหรับการขายและซื้อ = ลัง (24 ถุง)

ข้อจำกัดในการเปลี่ยนแปลงหน่วยสินค้า:

 • กรณียังไม่มีรายการเคลื่อนไหว ได้แก่ รายการซื้อ ขาย และปรับปรุงสต็อก คุณจะสามารถแก้ไขหน่วยนับหลัก และหน่วยนับอื่นๆ รวมถึงอัตราส่วนในการแปลงหน่วยต่างๆ ได้
 • กรณีมีการเคลื่อนไหวแล้ว เพื่อป้องกันการผิดพลาดของข้อมูล จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหน่วยสินค้า และอัตราส่วนในการแปลงหน่วยได้ แนะนำให้สร้างหน่วยสินค้าใหม่เพิ่ม หรือลบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหน่วยนั้นๆ

การสร้างเอกสารขาย-ซื้อ และการใช้งานบน Mobile POS 

เมื่อคุณเปิดเอกสารขาย หรือซื้อ โดยเลือกรายการสินค้าที่เป็นสินค้าหลายหน่วยนับ คุณจะเห็นหน่วยนับหลัก และหน่วยนับอื่นๆ ที่กำหนดไว้ตอนสร้างสินค้า ระบบจะคำนวณค่าเทียบเท่าไว้ว่าคุณมีสินค้าพร้อมขายในแต่ละหน่วยประมาณเท่าไหร่

สร้างเอกสาร

สำหรับการใข้งานบน mobile POS จะสามารถเลือกหน่วยของสินค้าได้ทั้งหน่วยหลักและหน่วยย่อยที่เกี่ยวข้องกับ และจะแสดงจำนวนพร้อมขายเมื่อเลือกหน่วยของสินค้านั้นๆ

Mobile POS

การประยุกต์ใช้กรณีต่างๆ

กรณีขายของสด
ตัวอย่างเช่น ธุรกิจขายเนื้อเป็นชิ้นสเต็ก แนะนำให้กำหนดหน่วยดังนี้

 • หน่วยหลัก = กรัม (เป็นหน่วยที่ใช้ติดตามสต็อก)
 • หน่วยนับอื่น กำหนดเป็น กิโลกรัม (1000 กรัม)
 • หน่วยนับอื่น กำหนดเป็น ชิ้น ไซส์ S (250 กรัม) – กรณี 1 ชิ้นไซส์ S มีน้ำหนัก 250 กรัม
 • หน่วยนับอื่น กำหนดเป็น ชิ้น ไซส์ M (300 กรัม) – กรณี 1 ชิ้นไซส์ M มีน้ำหนัก 350 กรัม 

กรณีซื้อหรือขายสินค้า ซื้อหรือขายสินค้าเป็นหน่วยการวัดแบบทั้งแบบอิมพีเรียล และเมตริกผสมกัน
ตัวอย่างเช่น ธุรกิจอาจซื้อกาแฟเป็นปอนด์ แต่ขายเป็นกรัม

 • หน่วยหลัก = กรัม (เป็นหน่วยที่ใช้ติดตามสต็อก)
 • หน่วยสำหรับการซื้อ = ปอนด์ (453.592 กรัม)

กรณีที่มีสินค้าเดิมใน FlowAccount อยู่แล้ว

เนื่องจากฟังก์ชั่นสินค้าหลายหน่วยนับ จะเปิดใช้งานกลุ่ม Beta (เปิดใช้ในวงจำกัด) ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2023 รองรับกับลูกค้าเดิมที่เคยสร้างสินค้าไว้ในระบบก่อนวันที่ดังกล่าวด้วย คุณสามารถใช้งานได้ทันที โดยการเข้าไปที่สินค้านับสต็อกที่มีอยู่แล้ว และใช้งานได้เลย แต่หากคุณเคยสร้างสินค้าหลายหน่วยนับไว้จากความสามารถเดิมของระบบ และแยกสินค้าเป็น SKU แยกรายการ เราแนะนำให้คุณใช้ฟังก์ชั่น “ปรับสต็อกสินค้า” โดยปรับออกจากสินค้าเดิม และปรับเข้าสินค้าใหม่ที่คุณปรับให้เป็นสินค้าหลายหน่วยนับไว้แล้ว หากคุณต้องการใช้งานแบบ Beta สามารถติดต่อทีมงานทาง Live chat เพื่อแจ้งความสนใจ

ข้อจำกัดในการใช้งาน สำหรับ Beta version ปัจจุบัน (ล่าสุด วันที่ 20 ตุลาคม 2023)

 • ไม่สามารถดาวน์โหลดรายชื่อสินค้าได้
 • รายงานยอดขายตามสินค้า รายงานใบรับสินค้าตามสินค้าจะแสดงแยกสินค้าแต่ละตัว
 • รายงานการเคลื่อนไหวสินค้า (Stock card) ทุกกลุ่มลูกค้าจะเห็นหน่วยเทียบเท่าในรายงาน (ลูกค้าที่เคยใช้งานเดิมจะเห็นหน่วยเทียบเท่าในรายงาน)
 • การนำเข้าข้อมูลผ่าน Google sheet หากไม่พบรายการสินค้า กรุณาติดต่อทีมงาน
 • การนำเข้าข้อมูลผ่าน Google sheet, การใช้งานเปิดออเดอร์ผ่าน API/Lazada/Shopee/FoodStory, การ Import ยอดขายเพื่อเปิดบิลขาย จะตัดสต็อกที่สินค้าหน่วยหลักเท่านั้น
 • การใช้งานผ่านแอปพลิเคชั่นมือถือจะยังไม่รองรับสินค้าหลายหน่วยนับ
Updated on November 6, 2023

Was this article helpful?

Related Articles