1. Home
  2. การใช้งาน FlowAccount Classic
  3. วิธีปรับสินค้าคงคลัง

วิธีปรับสินค้าคงคลัง

การปรับสินค้าคงคลัง ใช้ในกรณีดังนี้

  1. ปรับสต็อกสินค้าให้ตรงตามความจริงกับสต็อกที่นับมือ
  2. ปรับสต็อกสินค้าเพื่อเป็นของแถมให้ลูกค้า หรือโปรโมชั่นของแถม

วิธีการปรับสินค้าคงคลัง

1. เข้าที่เมนูสินค้า > เลือกรายการสินค้าที่ต้องการปรับ (สินค้าที่ทำการปรับต้องเป็นสินค้าประเภทนับสต็อก) > เลือกปรับสินค้าคงคลังจากทางด้านล่างรายการความเคลื่อนไหวสินค้า

ปรับสินค้าคงคลัง
ปรับสินค้าคงคลัง

2. เลือกปรับเพิ่ม หรือ ปรับลด สินค้าคงคลัง > พร้อมใส่รายละเอียดการปรับและเหตุผลการปรับสินค้าคงคลัง > กดปุ่มบันทึก

ใส่รายละเอียดการปรับสินค้าคงคลัง
ใส่รายละเอียดการปรับสินค้าคงคลัง

3. รายการสินค้าที่ทำการปรับจะแสดงในรายการความเคลื่อนไหวสินค้า

รายการความเคลื่อนไหวสินค้า
รายการความเคลื่อนไหวสินค้า

วิธีลบรายการปรับสินค้าคงคลัง ที่ทำการปรับเพิ่ม หรือปรับลด

1. คลิกที่รายการที่ต้องการปรับสินค้าคงคลัง โดยรายการนั้นต้องเป็นรายการล่าสุด

รายการปรับสินค้าคงคลัง
คลิกรายการล่าสุด

2. กดปุ่ม ลบ เพื่อลบรายการที่ปรับเพิ่ม ปรับลด ได้เลยค่ะ

ลบรายการที่ปรับเพิ่ม ปรับลด
ลบรายการที่ปรับเพิ่ม ปรับลด
Updated on February 25, 2021

Was this article helpful?

Related Articles