1. Home
  2. การตั้งค่าระบบ
  3. พิมพ์เอกสารสีขาวดำ หรือพิมพ์สี

พิมพ์เอกสารสีขาวดำ หรือพิมพ์สี

หากต้องการพิมพ์เอกสารเป็นสีขาวดำ ให้ลองทำตามขั้นตอนดังนี้ค่ะ

  1. เลือกเมนู “การตั้งค่า”
  2. คลิก “อื่นๆ”
  3. ในหัวข้อ “ตั้งค่าการพิมพ์เอกสาร” เลือกเป็น “พิมพ์ขาวดำ”
  4. กด “บันทึกข้อมูล”
เลือกพิมพ์สีขาวดำ
เลือกพิมพ์สีขาวดำ

เมื่อตั้งค่าแล้ว ลองพิมพ์เอกสารเพื่อตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง หากต้องการสอบถามวิธีการใช้งานเพิ่มเติม ติดต่อเราได้ผ่านช่องทาง Live Chat พร้อมแนบภาพตัวอย่างให้ทีมงานดูได้เลยค่ะ

Updated on February 25, 2021

Was this article helpful?

Related Articles