1. Home
  2. การใช้งานแอปมือถือ FlowAccount - iOS
  3. สร้างสต็อกสินค้าในแอป FlowAccount
  1. Home
  2. การใช้งานแอปมือถือ FlowAccount - Andriod
  3. สร้างสต็อกสินค้าในแอป FlowAccount

สร้างสต็อกสินค้าในแอป FlowAccount

เมนูสินค้า ▶


สินค้าในระบบ New FlowAccount แบ่งเป็น 3 ประเภท

1. สินค้าบริการ (Service)
2. สินค้าไม่นับสต๊อก (Non-Inventory)
3. สินค้านับสต๊อก (Inventory)


1.สินค้าประเภทบริการ (Service)
เหมาะสำหรับธุรกิจให้บริการ เช่น บริการติดตั้ง บริการซ่อมบำรุง ให้คำปรึกษา ออกแบบภายใน ออกแบบโลโก้ ค่าขนส่ง ฯลฯ

2. สินค้าประเภทไม่นับสต๊อก (Non – Inventory)
เหมาะสำหรับธุรกิจที่ขายสินค้า แต่เป็นสินค้าที่ไม่มีสต๊อก ไม่ต้องการนับสต๊อกสินค้า เช่น สินค้าซื้อมาขายไป สินค้าลักษณะฝากขาย สินค้าที่ไม่ได้ขายบ่อย
** สินค้าประเภทนี้จะไม่สามารถดูความเคลื่อนไหวในการเข้า – ออกของสินค้าได้

3. สินค้าประเภทนับสต๊อก (Inventory)
เหมาะสำหรับธุรกิจที่ขายสินค้า ที่ขายสินค้าชนิดนี้ประจำ ต้องการเก็บข้อมูลจำนวนสินค้า สินค้าคงเหลือ ความเคลื่อนไหวสินค้า การเข้า – ออก ของสินค้า
** สินค้าประเภทนี้สามารถดูความเคลื่อนไหวในการเข้า – ออกของสินค้าได้

ข้อแนะนำ : เมื่อทำการเลือกประเภทสินค้าแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนประเภทสินค้าเป็นประเภทอื่นได้


ขั้นตอนการสร้างสินค้า
1. กดปุ่ม + เพื่อสร้างสินค้าใหม่
2. เลือกประเภทสินค้า
3. กรอกข้อมูลรายละเอียดสินค้า
4. กดปุ่ม ✔ บันทึกสินค้า


เมื่อทำการเพิ่มรายการสินค้าเรียบร้อยแล้ว ระบบจะพาไปหน้ารวมรายการสินค้า จะแสดงข้อมูลสินค้าที่สร้าง

สำหรับราคาสินค้าระบบจะแสดงราคาก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม

Updated on June 22, 2021

Was this article helpful?

Related Articles