วิธีการทำรายการเงินเดือน

  1. เข้าที่เมนูเงินเดือน > ตั้งค่าเงินเดือน > สร้างบัญชีธนาคารที่ต้องการผูก

2. สร้างข้อมูลพนักงาน กรอกให้ครบตามที่ระบบกำหนดไว้

3. ในการสร้างจ่ายเงินเดือน สามารถเลือกรอบวันที่จ่ายและวันที่จ่ายเงินเดือนได้ รวมถึงแก้ไขรายการปรับลด-เพิ่มและเพิ่มโน้ตได้

4. สำหรับรายการปรับลด-เพิ่ม ยังมีรายการย่อยๆให้เลือกระบุเพิ่มเติมอีกด้วย

Updated on April 10, 2019

Was this article helpful?

Related Articles