วิธีการตั้งค่าเลิกจ้างพนักงาน

เข้าที่เมนูบริหารเงินเดือน >> เลือกเมนูรายชื่อพนักงาน >> คลิกที่จุดไข่ปลา >> เลือกแก้ไข
เมื่อมีป๊อปอัปแก้ไขพนักงานขึ้นมาให้ระบุวันที่เลิกจ้าง
Updated on April 10, 2019

Was this article helpful?

Related Articles