ระบุแผนกของพนักงาน

1. คุณสามารถระบุแผนกของพนักงานแต่ละคนได้ โดยไปที่เมนู “รายชื่อพนักงาน” และเลือกพนักงานที่ต้องการระบุแผนก กด “แก้ไข” ระบบจะแสดงหน้าต่างแก้ไขรายชื่อพนักงานขึ้นมา

รายชื่อพนักงาน

2. เข้าเมนู “ข้อมูลการจ้างงาน” ที่หัวข้อตำแหน่งและเงินเดือน/ค่าจ้าง คลิก “แก้ไข”

ตำแหน่งและเงินเดือน/ค่าจ้าง

3. ใส่แผนก หรือกด +สร้างแผนก เพื่อเพิ่มแผนกที่ต้องการ

สร้างแผนก

4. ระบบจะแสดงชื่อแผนก และรหัสแผนกขึ้นมา > กด “บันทึกและปิด”

แสดงชื่อแผนก

5. กรณีต้องการตรวจสอบแผนกทั้งหมด คุณสามารถตรวจสอบได้ที่เมนู “ตั้งค่าแผนก” ระบบจะแสดงรายชื่อแผนกทั้งหมด พร้อมจำนวนพนักงานรวมของแต่ละแผนก

ตรวจสอบแผนก

ในส่วนตั้งค่าแผนกคุณสามารถ

  • เพิ่มแผนกใหม่ > ระบบจะแสดงแผนกใหม่นี้เพิ่มในรายการแผนกของหน้าพนักงานโดยอัตโนมัติ
เพิ่มแผนกใหม่
  • แก้ไขแผนก > เมื่อแก้ไขชื่อแผนกหรือรหัสแผนกแล้ว พนักงานที่เลือกแผนกดังกล่าว จะถูกแก้ไขตามโดยอัตโนมัติ
ตั้งค่าแผนก
  • ลบแผนก > เมื่อลบแผนกแล้ว พนักงานที่เลือกแผนกดังกล่าวจะถูกลบแผนกโดยอัตโนมัติ
ลบแผนก
Updated on March 22, 2021

Was this article helpful?

Related Articles