1. Home
  2. การตั้งค่า
  3. ตั้งค่าเอกสารภาษีมูลค่าเพิ่มและส่วนลดแยกตามรายการ

ตั้งค่าเอกสารภาษีมูลค่าเพิ่มและส่วนลดแยกตามรายการ

เป็นการเปิดใช้งานฟังก์ชันสำหรับเอกสาร เข้าที่เมนูการตั้งค่า > ตั้งค่าเอกสาร > ฟังก์ชันเอกสาร

1. เลือกเปิดใช้งานฟังก์ชันเอกสาร การเปิดใช้งานจะมีผลเฉพาะเอกสารที่สร้างใหม่ มีให้เลือกดังนี้
ฟังก์ชันแสดง หัก ณ ที่จ่าย ท้ายเอกสาร เมื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันนี้ ระบบจะแสดงรายการหัก ณ ที่จ่าย ท้ายเอกสาร

การเปิดใช้งานฟังก์ชันนี้สามารถใช้งานฟังก์ชันส่วนลดแยกตามรายการพร้อมกันได้

2. ฟังก์ชั่นภาษีแยกตามรายการ
เมื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันนี้ ระบบจะเพิ่มช่องภาษีให้สามารถเลือกรายการสินค้า ภาษี 7%, ภาษี 0% และสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีได้ (สำหรับบริษัทจดภาษีมูลค่าเพิ่มต้องขายสินค้าแบบมีภาษี ยกเว้นสินค้าที่ได้รับการยกเว้นหรือสินค้าภาษี 0%)

ระบบจะแยกกันคำนวณระหว่างสินค้ามีภาษี 7% และภาษี 0% หรือสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษี

หากมีการเปิดใช้งานฟังก์ชั่นคำนวณภาษีแยกตามรายการจะไม่สามารถใช้งานคำนวณหัก ณ ที่จ่ายท้ายเอกสารได้

3. ฟังก์ชั่นส่วนลดแยกตามรายการ
เมื่อเปิดใช้งานฟังก์ชั่นนี้ ระบบจะเพิ่มช่องส่วนลดแยกตามรายการ สามารถเลือกใส่ส่วนลดแยกตามรายการสินค้าได้ สามารถเลือกลดเป็นแบบ % และจำนวนเงินได้

**การเปิดใช้งานฟังก์ชั่นนี้สามารถใช้งาน ฟังก์ชั่นหักภาษี ณ ที่จ่าย ท้ายเอกสารพร้อมกันได้

Updated on April 5, 2019

Was this article helpful?

Related Articles