ขั้นตอน: การลบเงินเดือน

กรณีเงินเดือนอยู่ในสถานะ “รอดำเนินการ”

กดที่ปุ่ม … ของรายการเงินเดือนที่ต้องการลบจากนั้นคลิกที่ “ลบเอกสาร” ได้เลย

กรณีเงินเดือนอยู่ในสถานะ “ชำระเงินแล้ว”

เข้าไปที่รายการเงินเดือนที่ต้องการลบ กดที่ปุ่ม “รีเซ็ตการชำระ” ที่อยู่ตำแหน่งล่างสุดของรายการ

ระบบจะแสดงหน้าต่างรายละเอียดการชำระเงินเดือนขึ้นมา คุณสามารถกด “ยืนยันการรีเซ็ต” เพื่อรีเซ็ตสถานะกลับมาเป็น “รอดำเนินการ”

หลังจากนั้นกลับไปที่หน้ารวมเงินเดือน และกดที่ปุ่ม … ของรายการเงินเดือน และคลิกที่ “ลบเอกสาร”

Updated on April 10, 2019

Was this article helpful?

Related Articles