1. Home
 2. บัญชี และการชำระเงิน
 3. แพ็กเกจ FlowAccount Classicมีบริการแตกต่างกันอย่างไร

แพ็กเกจ FlowAccount Classicมีบริการแตกต่างกันอย่างไร

ระบบ FlowAccount จะมีแพ็กเกจให้เลือกแตกต่างกันตามการใช้งานค่ะ ซึ่งจะมีทั้งหมด 3 แพ็กเกจคือ Premium, Pro และ Plus

แพ็กเกจ Premium จะเป็นแพ็กเกจเดียวที่ไม่มีฟังก์ชั่น

 • ใบลดหนี้/ใบเพิ่มหนี้
 • เอกสารฝั่งซื้อ (ใบสั่งซื้อ ใบรับสินค้า)
 • ใบวางบิลรวม/ใบเสร็จรวม
 • ระบบเงินเดือน
 • สต็อกสินค้า
 • ฟังก์ชั่น FastPay ชำระเงินเดือนและใบสั่งซื้อผ่าน App K Plus SME
 • การเปิดเอกสารสกุลเงินต่างประเทศ (อยู่ในแพ็กเกจ Plus)
 • การส่งเอกสารใบกำกับภาษีผ่านระบบ e-Tax Invoice by Email (อยู่ในแพ็กเกจ Plus)

ส่วนแพ็กเกจ Pro และ Plus จะมีครบถ้วนทุกฟังก์ชั่นเลยค่ะ นอกจากนี้ยังแตกต่างกันในเรื่องของจำนวนผู้ใช้งานด้วยค่ะ คือ

 • Premium จะรองรับผู้ใช้งานได้ทั้งหมด 1 ท่าน
 • Pro จะรองรับผู้ใช้งานได้ไม่จำกัด
 • Plus จะรองรับผู้ใช้งานได้ไม่จำกัด

หรือสามารถศึกษาความแตกต่างของแต่ละแพ็กเกจได้ที่ลิงค์นี้เลยค่ะ https://flowaccount.com/classic/th/pricing

Updated on February 25, 2021

Was this article helpful?

Related Articles