1. Home
  2. บัญชี และการชำระเงิน
  3. เปลี่ยนอีเมลและรหัส เพื่อเข้าใช้งานใหม่

เปลี่ยนอีเมลและรหัส เพื่อเข้าใช้งานใหม่

หากต้องการเปลี่ยนแปลงอีเมลและพาสเวิร์ดที่ใช้สำหรับการ log in ลองทำตามนี้ดูค่ะ

  1. ไปที่ “เมนูการตั้งค่า”
  2. เลือก “เพิ่มผู้ใช้งานในระบบ” หรือ “แก้ไขข้อมูลและรหัสผ่านส่วนตัว” (กรณีเป็น user ค่ะ)
  3. กรอกอีเมลใหม่ในช่องอีเมล (ต้องเป็นอีเมลใหม่ที่ไม่เคยใช้งานในระบบ FlowAccount มาก่อน) และกำหนดรหัสผ่านในช่องรหัสผ่าน และกด “ยืนยันรหัสผ่าน”
  4. กด “บันทึกข้อมูล”
เปลี่ยนอีเมลและรหัส
แก้ไขข้อมูลและรหัสผ่านส่วนตัว
Updated on February 25, 2021

Was this article helpful?

Related Articles