1. Home
  2. การใช้งาน FlowAccount Classic
  3. เปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศ (Multi Currencies)

เปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศ (Multi Currencies)

สำหรับลูกค้าที่ใช้แพ็กเกจ Premium Plus จะสามารถใช้ฟังก์ชั่นสกุลเงินต่างประเทศ (Multi-Currency) เพื่อเปลี่ยนสกุลเงินและกรอกอัตราแลกเปลี่ยนได้ตามขั้นตอนดังนี้ค่ะ

คลิกดูวิธีการใช้งานที่นี่

1. สร้างเอกสารซื้อ-ขาย

สร้างเอกสาร

2. เลือกสกุลเงินที่ต้องการซื้อขาย สามารถกรอกอัตราแลกเปลี่ยนตามแหล่งที่อ้างอิงได้ค่ะ 

อัตราแลกเปลี่ยน
เลือกอัตราแลกเปลี่ยน

ระบบจะแสดงสกุลเงินที่เลือกในยอดรวม ทางด้านบนขวามือ

เนื่องจากระบบจะ ไม่ได้ คำนวณยอดเงินให้อัตโนมัติค่ะ

3. เมื่อ “พิมพ์เอกสาร” ระบบจะแสดงสกุลเงินอัตราแลกเปลี่ยนที่ทางด้านซ้ายของเอกสารค่ะ

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน

4. สำหรับ “หน้าบิลรวมทั้งหมด” จะแสดงทั้ง สกุลเงินต่างประเทศ และ สกุลเงินไทย ที่แปลงจากอัตราแลกเปลี่ยนค่ะ

📌 หากใช้งานฟังก์ชันนี้จะ ไม่สามารถ ใช้งานฟังก์ชั่น “แบ่งจ่าย” ได้ค่ะ
📌 สำหรับฟังก์ชันนี้จะใช้งานได้ผ่านทางเบราว์เซอร์ในมือถือหรือคอมพิวเตอร์เท่านั้นค่ะ ยังไม่รองรับ การทำงานในแอปพลิเคชั่นมือถือนะคะ แต่สามารถเลือก “พรีวิว” เอกสารได้ค่ะ

Updated on February 25, 2021

Was this article helpful?

Related Articles