1. Home
  2. บัญชี และการชำระเงิน
  3. เงื่อนไขการใช้บริการ FlowAccount Classic

เงื่อนไขการใช้บริการ FlowAccount Classic

เงื่อนไขการใช้บริการ (Terms of Use)

ความลับ และข้อมูลส่วนบุคคล

ความลับและข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถือเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง FlowAccount จะไม่เปิดเผยความลับหรือข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกหรือองค์กรอื่นใด ไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ เว้นแต่

  • ได้รับความยินยอมจากท่าน หรือกระทำตามคำร้องขอของท่าน
  • ในกรณีที่กฏหมายบังคับ เช่น การทำตามคำสั่งศาล หรือหมายศาล เป็นต้น โปรดศึกษาเพิ่มเติมในส่วน “นโยบายความเป็นส่วนตัว”

หากต้องการศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม สามารถคลิกที่นี่ค่ะ https://flowaccount.com/th/term-of-use

Updated on February 25, 2021

Was this article helpful?

Related Articles