1. Home
 2. แก้ไขปัญหาการใช้งาน
 3. ส่งเอกสารผ่านระบบ E-Tax Invoice By Email ไม่ได้

ส่งเอกสารผ่านระบบ E-Tax Invoice By Email ไม่ได้

หากไม่สามารถส่งเอกสารผ่านระบบ E-tax Invoice by Email ไม่ได้ รบกวนตรวจสอบตามขั้นตอนดังนี้ค่ะ​

 1. ตรวจสอบ “การเชื่อมต่อ E-tax Invoice” โดยไปที่เมนูการตั้งค่า > การเชื่อมต่อ
  ดูว่ามีการเชื่อมต่อไว้ในระบบแล้วหรือไม่

🔴 อีเมลที่ใช้ในการเชื่อมต่อต้องเป็น @gmail.com หรือ อีเมลที่ใช้บริการของทาง Google Gmail อยู่

เชื่อมต่อ E-tax Invoice by Email
ดูว่ามีการเชื่อมต่อหรือไม่

2. ตรวจสอบ “ที่อยู่สำหรับใช้งาน E-tax Invoice” โดยไปที่เมนูการตั้งค่า > แก้ไขข้อมูลบริษัท > ที่อยู่สำหรับใช้งาน E-tax Invoice 

 • ในช่องเลขที่ที่อยู่ กรอกเฉพาะ ” ตัวเลข” เท่านั้น (ห้าม มีตัวอักษร)
 • กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนพร้อมกรอกรหัสไปรษณีย์
ที่อยู่สำหรับใช้งาน E-tax Invoice
ที่อยู่สำหรับใช้งาน E-tax Invoice

3. ตรวจสอบ “สมุดรายชื่อลูกค้า” โดยไปที่เมนูสมุดรายชื่อ > เลือกชื่อลูกค้าที่ต้องการส่ง E-tax Invoice ตรวจสอบดังนี้

 • ช่องรหัสไปรษณีย์ (ห้าม มีค่าว่าง)
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (ห้าม มีค่าว่าง)
ตรวจสอบ "สมุดรายชื่อลูกค้า"
ตรวจสอบ “สมุดรายชื่อลูกค้า”

4. ตรวจสอบ “ข้อมูลในเอกสาร” ไปที่เอกสารใบกำกับภาษี (INV) ที่ต้องการส่งให้ลูกค้า ตรวจสอบดังนี้

 • ช่องรหัสไปรษณีย์ ใส่เป็นตัวเลข (ห้าม เป็นค่าว่าง)
 • ช่องสาขา/สำนักงานใหญ่ ใส่เป็นตัวเลขสาขา เช่น
      – สำนักงานใหญ่ ใส่เป็น “00000”
      – สาขา ใส่เป็น “00001”
   (ห้าม กรอกตัวอักษร “สำนักงานใหญ่ หรือ สาขาบางรัก” และห้ามเป็นค่าว่าง)
ตรวจสอบ "ข้อมูลในเอกสาร"
ตรวจสอบ “ข้อมูลในเอกสาร”

หากตรวจสอบตามขั้นตอน 4 ขั้นตอนนี้แล้ว ยังไม่สามารถส่งเอกสาร E-tax Invoice ได้ สามารถติดต่อทีมงานฝ่ายบริการลูกค้าได้ทางช่อง Live Chat ในระบบ หรือ โทร. 02-026-8989 ค่ะ

Updated on February 25, 2021

Was this article helpful?

Related Articles