1. Home
 2. การใช้งาน FlowAccount Classic
 3. วิธีใช้งานระบบ E-Tax Invoice By Email

วิธีใช้งานระบบ E-Tax Invoice By Email

หลังจากที่ได้มีการเปิดใช้งาน Gmail กับทางกรมสรรพากรเรียบร้อยแล้วใน ขั้นตอนการสมัคร E-Tax Invoice By Email สามารถทำตามขั้นตอนนี้ต่อได้เลยค่ะ

🔴 ฟังก์ชั่นนี้จะสามารถใช้งานได้ใน FlowAccount แพ็กเกจ Premium Plus ค่ะ

ขั้นตอนการเชื่อมต่อ

 1. ทำการผูกแอ็กเคานต์ของ FlowAccount กับ Gmail ที่ได้ลงทะเบียนใช้งานไว้กับทางกรมสรรพากร
  โดยไปที่เมนูการตั้งค่า > เชื่อมต่อ > เลือก “Sign in with Google”
Sign in with Google
Sign in with Google

2. หลังจากทำการผูกแอ็กเคานต์เรียบร้อยแล้ว สามารถเปลี่ยนเทมเพลตเอกสารที่รองรับระบบ E-Tax Invoice By Email ได้

โดยไปที่เมนูการตั้งค่า “เลือกรูปแบบดีไซน์เอกสาร” > แบบฟอร์มที่ 9

วิธีการใช้งาน

เมื่อต้องการส่ง / แก้ไข / ยกเลิก เอกสารที่ต้องการส่งในระบบ E-Tax Invoice By Email สามารถทำตามขั้นตอนนี้ได้เลยค่ะ

 1. ไปที่เอกสารใบกำกับภาษี 
 2. กดลูกศรชี้ลงหลังปุ่ม “แก้ไข” > เลือก “อีเมล e-invoice”
 3. ในกรณีของเอกสาร ใบลดหนี้ และ ใบเพิ่มหนี้ หากมีการทำเอกสารจะต้องทำการส่ง E-Tax Invoice By Email ด้วยเช่นกันค่ะ
เลือก อีเมล e-invoice
เลือก อีเมล e-invoice
ใส่อีเมลผู้รับ
ใส่อีเมลผู้รับ

4. เลือกว่าเป็นการส่งเอกสารแบบใดค่ะ

เลือกจุดประสงค์ในการส่งเอกสาร
เลือกจุดประสงค์ในการส่งเอกสาร
 1. ส่งเอกสาร e-Tax Invoice ใหม่ คือ การส่งเอกสารให้ลูกค้าตามปกติ
 2. แก้ไขเอกสาร e-Tax Invoice คือ ยกเลิกเอกสาร จากนั้นสร้างซ้ำเอกสารเดิม เลือกเป็นหัวข้อนี้แล้วส่งใหม่ค่ะ (หากไม่เลือกเป็นหัวข้อนี้จะเป็นการ ส่งเอกสารใหม่ ที่ไม่มีเอกสารอ้างอิงค่ะ)
 3. ยกเลิกเอกสาร e-Tax Invoice คือ เปลี่ยนสถานะเป็นยกเลิก ระบบจะตั้งค่าให้เป็นหัวข้อนี้ จากนั้นกดส่งค่ะ

ผู้ได้รับอีเมลตอบกลับหลังจากส่งเอกสาร

 • อีเมลลูกค้า
 • อีเมลที่ลงทะเบียนใช้งานกับทางกรมสรรพากร (Gmail)

เมื่อได้รับอนุมัติจากกรมสรรพากรในการจัดทำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอีเมล (E-Tax Invoice By Email) ฉะนั้นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับจาก สพธอ. (ETDA) แล้วนั้น ถือเป็นเอกสารตัวจริง ลูกค้าสามารถใช้แทนเอกสารต้นฉบับตัวจริงในรูปแบบกระดาษได้เลยนะคะ

สามารถสอบถามทีมงานเกี่ยวกับวิธีใช้งานเพิ่มเติมได้ทางระบบ Live Chat หรือเบอร์ 02-026-8989 ได้เลยค่ะ

Updated on March 11, 2021

Was this article helpful?

Related Articles