1. Home
 2. การใช้งานระบบบัญชี FlowAccount
 3. วิธีการสร้างโปรเจกต์ เพื่อดูกำไร ขาดทุน ตามโปรเจกต์

วิธีการสร้างโปรเจกต์ เพื่อดูกำไร ขาดทุน ตามโปรเจกต์

FlowAccount เปิดให้ใช้งานบันทึกโปรเจกต์ตามเอกสารได้แล้วที่เมนูรายงาน หมดปัญหาไม่ทราบสถานะของโปรเจกต์ ไม่ทราบรายได้ ต้นทุน หรือกำไร/ขาดทุน ของแต่ละโครงการ

 • เฉพาะผู้ใช้งานตำแหน่งเจ้าของกิจการ สำนักงานบัญชี และนักบัญชีและธุรการ ที่สามารถเข้าถึงเมนูรายงานได้เท่านั้น
ดูกำไร ขาดทุน ตามโปรเจกต์

วิธีการสร้างโปรเจกต์

 1. ไปที่เมนูรายงาน และเลือกโปรเจกต์
 2. กดปุ่ม “สร้างโปรเจกต์” ที่มุมขวาบน
 3. ตั้งชื่อโปรเจกต์ และกดบันทึก
โปรเจกต์
สร้างโปรเจกต์

หมายเหตุ ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายขาย สามารถสร้างโปรเจกต์ได้จากหน้ารายละเอียดเอกสาร โดยกดที่รายการ “โปรเจกต์” และกดตัวเลือก “เพิ่มโปรเจกต์”

วิธีการแก้ไขชื่อโปรเจกต์

 1. ไปที่เมนูรายงาน และเลือกโปรเจกต์
 2. กดปุ่มสามจุดท้ายรายการโปรเจกต์ที่ท่านต้องการแก้ไข และเลือกตัวเลือก “แก้ไข” 
 3. แก้ไขชื่อโปรเจกต์ และกดบันทึก
แก้ไขชื่อโปรเจกต์

วิธีการลบโปรเจกต์

 1. ไปที่เมนูรายงาน และเลือกโปรเจกต์
 2. กดปุ่มสามจุดท้ายรายการโปรเจกต์ที่ท่านต้องการแก้ไข และเลือกตัวเลือก “ลบ” 
 3. กดยืนยัน

หมายเหตุ ในกรณีที่โปรเจกต์ดังกล่าวยังมีเอกสารอยู่ ท่านต้องทำการเปลี่ยนแปลงโปรเจกต์หรือลบโปรเจกต์ออกจากเอกสารก่อน โดยการไปที่หน้ารายละเอียดเอกสาร คลิกที่ช่องโปรเจกต์ และทำการลบชื่อโปรเจกต์

วิธีการใส่โปรเจกต์ให้กับเอกสาร 

 1. ไปยังหน้ารายละเอียดเอกสารที่ท่านต้องการใส่โปรเจกต์
 2. กดที่รายการ “โปรเจกต์” และเลือกชื่อโปรเจกต์ที่คุณต้องการ

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการอัปเกรดเอกสาร การใส่โปรเจกต์หรือเปลี่ยนแปลงโปรเจกต์ที่เอกสารใดเอกสารหนึ่งจะไม่ส่งผลต่อเอกสารอื่นๆ ที่อ้างอิงถึงกัน 

ใส่ชื่อโปรเจกต์ในหน้าเอกสาร

การดูกำไร/ขาดทุนตามโปรเจกต์

พิเศษเฉพาะผู้ใช้งานแพ็กเกจ Pro Business เท่านั้น

คุณสามารถดูรายได้รวม ค่าใช้จ่าย และกำไร/ขาดทุน ของแต่ละโปรเจกต์ได้ โดยไปที่เมนูรายงาน และเลือกโปรเจกต์ โดยแต่ละตัวเลขมีการคำนวณให้อัตโนมัติจากเอกสารที่คุณใส่โปรเจกต์ไว้ ซึ่งมีสูตรการคำนวณดังนี้

 • รายได้รวม เป็นหน่วยเงินไทย ประกอบด้วย ยอดของใบวางบิล ใบกํากับภาษี ใบเพิ่มหนี้ และปรับลดด้วยใบลดหนี้
 • ค่าใช้จ่ายรวม เป็นหน่วยเงินไทยประกอบด้วยยอดของใบรับสินค้าและค่าใช้จ่าย โดยจะไม่รวมรายการเงินเดือน/ค่าจ้าง
 • กำไร/ขาดทุน เป็นหน่วยเงินไทยประกอบด้วยยอดรายได้รวมลบค่าใช้จ่ายรวม
ดูกำไร ขาดทุนตามโปรเจกต์

คำถามที่พบบ่อย

ชื่อโปรเจกต์เดิมที่เคยใส่ไว้ที่เอกสาร ระบบนำไปแสดงที่ส่วนไหน 

 • ชื่อโปรเจกต์เดิมที่เคยใส่ไว้ที่เอกสารยังคงอยู่ โดยจะอยู่ในช่องรายละเอียดด้านล่างช่องโปรเจกต์ ข้อมูลคำสั่งซื้อจากลาซาด้าหรือช้อปปี้จะอยู่ในช่องรายละเอียดด้านล่างช่องโปรเจกต์เช่นเดียวกัน
แสดงชื่อโปรเจกต์ตรงไหน

ลบโปรเจกต์ที่ใส่ไว้ให้กับเอกสารได้อย่างไร

 • คุณสามารถลบโปรเจกต์ออกจากเอกสารได้ โดยคลิกที่ช่องโปรเจกต์ และกด backspace เพื่อลบชื่อโปรเจกต์ออกจากช่อง และกดบันทึก

ในกรณีที่มีหลายเอกสารเกี่ยวข้อง/อ้างอิงถึงกัน การเปลี่ยนแปลงโปรเจกต์ที่เอกสารหนึ่งจะส่งผลต่อเอกสารอื่นๆ หรือไม่

 • การใส่โปรเจกต์หรือเปลี่ยนแปลงโปรเจกต์ที่เอกสารใดเอกสารหนึ่งจะไม่ส่งผลต่อเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง/อ้างอิงถึงกัน 

เอกสารที่ใช้สกุลเงินต่างประเทศ จะถูกนำมาคำนวณอย่างไร

 • เอกสารในสกุลเงินต่างประเทศจะถูกคำนวณเป็นสกุลเงินไทย (บาท) ด้วยอัตราแลกเปลี่ยนที่ถูกกำหนดไว้ที่เอกสาร

การเลือกหรือเปลี่ยนแปลงชื่อลูกค้า/ผู้จำหน่ายของโปรเจกต์จะส่งผลกับเอกสารในโปรเจกต์หรือไม่

 • การเลือกหรือเปลี่ยนแปลงชื่อลูกค้า/ผู้จำหน่ายที่โปรเจกต์ จะถูกนำมาแสดงที่หน้าโปรเจกต์ทั้งหมดเท่านั้น แต่จะไม่ส่งผลต่อเอกสารของโปรเจกต์ เอกสารต่างๆ จะยังคงมีชื่อลูกค้า/ผู้จำหน่ายดังเดิม

สามารถดูเอกสารทั้งหมดของโปรเจกต์ได้อย่างไร

 • คุณสามารถดูรายการเอกสารทั้งหมดของโปรเจกต์ และสามารถย้ายเอกสารระหว่างโปรเจกต์ได้เร็วๆ นี้

สามารถดาวน์โหลดรายงานของโปรเจกต์ได้หรือไม่

 • ยังไม่สามารถทำได้ (อยู่ในแผนพัฒนา)

สามารถใส่โปรเจกต์ในรายการเงินเดือนได้อย่างไร

 • ยังไม่สามารถทำได้ (อยู่ในแผนพัฒนา)
Updated on June 23, 2022

Was this article helpful?

Related Articles