1. Home
  2. การจดทะเบียนบริษัท
  3. คำถามที่พบบ่อย เมื่อต้องการจดทะเบียนบริษัท 

คำถามที่พบบ่อย เมื่อต้องการจดทะเบียนบริษัท 

1. ชื่อนิติบุคคลที่จะจัดตั้งต้องมีรูปแบบอย่างไร

จะต้องไม่เหมือนหรือมีเสียงเรียกขานตรงกันหรือคล้ายคลึงกับชื่อที่ได้จองหรือได้จดทะเบียนไว้ก่อนแล้ว หรือขัดระเบียบสำนักงานทะเบียน 

อ้างอิง https://reserve.dbd.go.th/page-3?type=2 

2. อีเมลและเว็บไซต์ของบริษัทสำคัญอย่างไร

อีเมลจะไว้สำหรับ รับข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจ เมื่อทำการดำเนินการต่าง ๆ 

ซึ่งส่วนนี้จะแสดงข้อมูลที่หน้าเว็บกรมพัฒนาธุรกิจเมื่อลูกค้าค้นหา

ดังนี้ https://datawarehouse.dbd.go.th/index 

3. วัตถุประสงค์การจดทะเบียนบริษัท ควรเป็นแบบไหนดี

ส่วนนี้สามารถดูได้จากประเภทธุรกิจที่ใกล้เคียง เพื่อแจ้งทีมงานให้ระบุในวัตถุประสงค์ตอนเริ่มจดทะเบียนได้ 

อย่างไรก็ตาม สามารถดูวัตถุประสงค์สำเร็จรูปจากกรมพัฒนาธุรกิจเพิ่มเติม

ดังนี้  https://shorturl.asia/Qogpb 

4. จดทะเบียนบริษัทฯ ต้องมีกี่คน ต้องมีกี่หุ้น จำกัดจำนวนบุคคลขั้นต่ำหรือไม่

กฎหมายเดิม ต้องมีผู้ถือหุ้น 3 คน ขึ้นไป

กฎหมายใหม่ ต้องมีผู้ถือหุ้น 2 คน ขึ้นไป มีผลบังคับใช้ 7 ก.พ. 2556 

อ้างอิง https://www.dbd.go.th/news_view.php?nid=469423275

5. ทุนจดทะเบียนบริษัทควรเป็นเท่าไหร่ดี ต้องมีกี่หุ้น จำกัดจำนวนบุคคลขั้นต่ำหรือไม่

5.1 ทุนจดทะเบียน ขั้นต่ำจะอยู่ที่ 15 บาท (อ้างอิงตามกฎหมายเดิมที่มีผู้ถือหุ้น 3 คน)

ในการจดทะเบียนโดยส่วนใหญ่การจดทะเบียนจะอยู่ที่ 100,000-1,000,000 บาท ซึ่งการจดทะเบียนบริษัท นิยมจดทะเบียนกันที่ 1 ล้านบาท ซึ่งทำให้เกิดความน่าเชื่อถือในระดับหนึ่งในการติดต่อทำธุรกิจ ทั้งนี้ ควรคำนึงถึง ปัจจัยการทำธุรกิจ 3 ปัจจัยหลักๆ

1.) เงินที่ต้องจ่ายจริงๆ เพื่อลงทุนช่วงเปิดกิจการใหม่ >> ว่าท่านจะใช้เงินลงทุนจริงๆ ประมาณกี่บาท

2.) กิจการเราต้องการความน่าเชื่อถือมากแค่ไหน >> เพราะทุนจดทะเบียน จะเปรียบเสมือน วงเงินความรับผิดชอบของผู้ถือหุ้น กรณีเป็นรูปแบบ บริษัท และแสดงถึงความมั่นคงของกิจการได้ระดับนึง

3.) ลูกค้าหลักๆ ของท่าน มีข้อกำหนดว่าจะซื้อของหรือใช้บริการ กับกิจการที่มีทุนจดทะเบียนขั้นต่ำกี่บาท >> เพื่อทำให้เราได้งานจากลูกค้านั้นๆ

5.2 หุ้นที่จดทะเบียน

บริษัทจำกัดกำหนดให้แบ่งทุนออกเป็นหุ้นโดยแต่ละหุ้นต้องมีมูลค่าเท่ากัน มูลค่าไม่ต่ำกว่าหุ้นละ 5 บาท และมีผู้ถือหุ้นในบริษัทไม่ต่ำกว่าสามคนซึ่งผู้ถือหุ้นทุกคนจะต้องถือหุ้นอย่างน้อยคนละ 1 หุ้น ซึ่งโดยทั่วไปที่นิยมจะ เป็นหุ้นละ 100 บาท

6. หากจดทะเบียน 1 ล้านบาท ต้องจ่ายเงิน 1 ล้านบาทเลยไหม 

การชำระหุ้นนั้น กฎหมายระบุไว้ว่าการชำระหุ้นจะต้องชำระไม่ต่ำกว่า 25 เปอร์เซ็นต์ ยกตัวอย่างเช่น ทุนจดทะเบียนที่ 1 ล้านบาท เราจะต้องชำระหุ้นไม่ต่ำกว่า 250,000 บาท นั่นเอง ในจำนวน 250,000 บาทนั้น อาจจะนำไปเปิดบัญชีบริษัททั้งหมดเลย หรือ ซื้ออุปกรณ์สำนักงาน หรืออื่น ๆ ที่เพื่อเปิดบริษัทท่านขั้นต้นก็ได้ ซึ่งทั้งหมดนี้จะรวมอยู่ใน 25 เปอร์เซ็นต์

7. จดทะเบียนบริษัทแล้วต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat7%) ด้วยเลยหรือไม่

ไม่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มทันที (กรณีรายได้ต่อปีไม่เกินเกณฑ์) แต่หากต้องการจดก็สามารถทำได้  ซึ่งผู้ที่ต้อง จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มคือธุรกิจที่ไม่เข้าเกณฑ์ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม และมีรายได้เกิน 1,800,000 บาทต่อปี (ทั้งบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล)

อ้างอิง 

ผู้ประกอบการที่ ไม่ ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม https://www.rd.go.th/7060.html 

ผู้ประกอบการที่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม https://www.rd.go.th/7061.html 

กิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม https://www.rd.go.th/7059.html 

8. จดทะเบียนบริษัท จำเป็นต้องมีพนักงานไหม

ส่วนนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าของบริษัทเลยว่า มีความจำเป็นต้องมีพนักงานไหม และต้องมีจำนวนกี่คน ตำแหน่งอะไรบ้าง หากช่วงแรกงานยังไม่มาก ท่านสามารถลงมือทำได้เอง อาจใช้จ้างเป็น Outsource ไปก่อน เช่น พนักงานบัญชี เป็นต้น 

9. จดทะเบียนบริษัทแล้วแต่ละเดือนต้องทำอะไรบ้าง

แน่นอนว่า พอเป็นรูปแบบของบริษัท ก็จะมีหน้าที่และภาระผูกพันตามมา คือ

9.1 จัดทำบัญชี และมีการตรวจสอบงบการเงินโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และนำส่งต่อหน่วยงานรัฐทุกปี

9.2 ยื่นส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat7% สำหรับธุรกิจที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

9.3 ยื่นส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย ยื่นแบบ ภงด.1 เงินเดือน ค่าจ้าง สำหรับพนักงานประจำ

9.4 ยื่นแบบ ภงด.3 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย สำหรับบุคคลธรรมดา ที่ไม่ใช่พนักงานประจำ

9.5 ยื่นประกันสังคม บริษัทที่ขึ้นทะเบียนนายจ้าง และมีพนักงานประจำ จะต้องนำส่งเงินสมทบประกันสังคมด้วย

10. สรุปเอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อยื่นจดทะเบียนบริษัทกับ FlowAccount 

  • อีเมล
  • เบอร์โทรศัพท์
  • ข้อมูลบนบัตรประชาชน

รายละเอียดการชำระค่าบริการ 

ชำระเต็มจำนวน 9,999 บาท หลังจากได้รับการติดต่อกลับจากทีมงาน เพื่อยืนยันข้อมูลในการจดทะเบียน

Updated on January 26, 2023

Was this article helpful?